HomeVestiSutra stupa na snagu Pravilnik o preventivnim merama za...

Sutra stupa na snagu Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Ministarstvo za rad zapošljavanje socijalna i boračka pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti koji stupa na snagu 11..07.2020. godine.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (do 10. avgusta 2020. godine) poslodavci imaju obavezu da donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji će biti sastavni deo akta o proceni rizika. Prema Pravilniku Plan primena mera obavezno mora sadržati,preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti,zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnost,mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.


Poslodavac je dužan da radnicima na poslu obezbedi obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti, da u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih, da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija , obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad, uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi, organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća

U slučaju pojave zaraze poslodavac je dužan da primeni sledeće preventivne mere 1)prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
6) primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

Zaposleni je obavezan da:
1) sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
2) namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;
3) dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;
4) ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
5) obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
6) pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;
7) pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
8) u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
9) sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Održana radionica u sklopu pravno-psihološke klinike

Romski centar za žene i decu Daje je u sklopu projekta pravno-psihološke klinike održao radionicu sa ženama izZemun Polja. Tema radionice je bila ,,Prevazilaženje traume...

PRETUČENA RADNICA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U RAKOVICI, Napadač joj slomio nos dok je sedela u svojim kolima!

Radnica Centra za socijalni rad u Rakovici, J. M, pretučena je juče, a kako je "Blicu" potvrđeno u Urgentnom centru, žena je primljena u...

Večeras manifestacija na Kalemegdanu povodom Međunarodnog Dana Mladih

Kancelarija za mlade Grada beograda i Gradska opština Stari Grad u petak, 12. avgusta 2022. od 18.00, obeležiće Međunarodni dan mladih. Manifestacija će biti održana...