HomePublikacijeZakonski okviri

Zakonski okviri

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

1578918068_Obavetenje+o+obradi+podataka+o+linosti_Roma+DajeDownload

Konvencija protiv mucenja un

konvencija_protiv_mucenja_unDownload

Konvencija o pravima deteta sa fakultativnim protokolima

Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_protokolimaDownload

Brosura – KORAK ravnopravnost regulativa PRELOM WEB

Brosura-KORAK_ravnopravnost_regulativa_PRELOM_WEB1Download