HomePublikacije

Publikacije

Annual report of our work for the year 2022

ABOUT THE ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE The Roma Center for Women and Children Daje was founded in 2001 by women from Zemun...

Godišnji izveštaj o našem radu za 2022. godinu

O ROMSKOM CENTRU ZA ŽENE I DECU DAJE Romski centar za žene i decu Daje osnovale su 2001. godine žene iz Zemun polja, sa ciljem...

ZAGOVARANJE ZA ROMSKA PRAVA U SRBIJI

UVODNA REČ Izveštaj ,,Zagovaranje za ženska i muška Romska prava u Srbiji“ deo je šireg projekta ,,Zagovaranje za ženska Romska prava“, koji je organizacija Romski...

ANNUAL ACTIVITY REPORT FOR 2021 ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE

ABOUT THE ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE The Roma Center for Women and Children Daje was founded in 2001 by women from Zemun...

Vodič do osnovnih prava

Vodič do prava pdfDownload Ovaj vodič je nastao u cilju olakšanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava pred nadležnim organima i institucijama. Namera nam je da vas...

The Annual Report of The Roma Center Daje for 2020

Annual work report for the 2020 year, Roma Center for Women and Children Daje, English version Annual-report-Roma-Center-Daje-2020-1Download