HomeDokumenti

Dokumenti

Održana obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama.

U organizaciji Romskog centra za žene I decu Daje, Viktimološko društvo Srbije održalo je akreditovanu obuku pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama. Obuka...

ANNUAL ACTIVITY REPORT FOR 2021 ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE

ABOUT THE ROMA CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN DAJE The Roma Center for Women and Children Daje was founded in 2001 by women from Zemun...

Strategija javnog zagovaranja

Strategija-Javnog-zagovaranja-Daje-Download

Vodič do osnovnih prava

Vodič do prava pdfDownload Ovaj vodič je nastao u cilju olakšanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava pred nadležnim organima i institucijama. Namera nam je da vas...

Informativna brošura o korona virusu

Korona-brošura-2Download

Romski centar za žene i decu Daje, rezime izveštaja o radu za 2020.godinu na srpskom, engleskom i romskom jeziku

Romski-centar-za-žene-i-decu-Daje_rezime-izveštaja-za-2020-engDownload Romski-centar-za-žene-i-decu-Daje_rezime-izveštaja-za-2020-romskiDownload Romski-centar-za-žene-i-decu-Daje_rezime-izveštaja-za-20201Download

Stratigic plan Roma center for women and children Daje 2021-2024

STRATEGIC PLAN Association Roma Center for Women and Children Daje for the period 2021-2024 Strategic-plan-plan-Daje-2021-2024Download

Licenca za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja u porodici

Romski centar za žene i decu Daje , dobio je Licencu za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja. Licencu na pet...