HomeVestiUputstvo za popunjavanje prijave deteta u predškolsku ustanovu elektronskim...

Uputstvo za popunjavanje prijave deteta u predškolsku ustanovu elektronskim putem na portalu eUprava

Upisni rok za predškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije obaviće se isključivo putem portala euprava.gov.rs u periodu od 30.03.2020. do 15.05.2020. godine. Usluga je dostupna u više od 60 gradova i opština.
Zahtev je moguće podneti samo za ustanove koje imaju otvoren konkurs. Usluga se nalazi u delu usluge/deca/eVrtić.

Usluga je dostupna na Portalu eUprava samo registrovanim korisnicima Portala i prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.
Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu. Preporuka svim predškolskim ustanovama, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, jeste da se roditeljima omogući da elektronskim putem dostave ovu dokumentaciju.
Da biste koristili usluge portala eUprava i prijavili dete za željenu predškolsku ustanovu potrebno je da se registrujete korisničkim imenom i lozinkom, da priložite očitan, skeniran ili fotografisan lični dokument (lična karta ili pasoš).

Korisnički nalog na portalu će postati aktivan kada Vaša dokumenta proveri ovlašćeno lice, a najkasnije u roku od 24 časa. Takođe, potrebno je da potvrdite registraciju putem linka koji ćete dobiti na adresu elektronske pošte koju ste naveli.

Nakon što ste se uspešno registrovali i prijavili na portal eUprave neophodno je popunjavanje elektronskog Zahteva za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj Zahtevu i obaveštavati ga preko portala o daljim koracima.
Podnosilac bira predškolsku ustanovu i ima mogućnost da izabere još dva objekta koji su drugi ili treći izbor ako za prvi ne bude mesta. U padajućem meniju roditelji su u mogućnosti da izaberu oblik rada predškolske ustanove, odnosno da apliciraju za jaslice, vrtić, PPP, kao i da izaberu mesec upisa.
U daljem postupku potrebno je da se roditelji izjasne u vezi sa radnim statusom u okviru ponuđenih opcija.
Sledi popunjavanje osnovnih podataka o deci u porodici i unošenje podataka o podnosiocu Zahteva (otac ili majka).

Potrebno je da se unesu podaci o oba roditelja i to ime, prezime, adresa prebivališta, JMBG i radno vreme.
U slučaju da nije poznat otac deteta sistem će dozvoliti podnošenje Zahteva samo za majku ako su takve činjenice upisane u matičnu knjigu rođenih.

Na kraju je potrebno popuniti zdravstvene podatke o detetu, kao i uneti specifična stanja o detetu. Ukoliko postoje takva stanja neophodno je dostaviti dokumentaciju o svakom navedenom stanju.
Sledeći korak je davanja saglasnosti Podnosioca za obradu i tačnost datih podataka. Potrebno je da u podajućem meniju Podnosilac na sva tri pitanja odgovori sa DA kako bi mogao da pristupi narednom koraku.
Podnosiocu će se na ekranu pojaviti podaci iz centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i matične knjige rođenih. Ukoliko se roditelj ne slaže sa podacima koje vidi ima opciju da se vrati na prethodni korak i izmeni podatke.

Ukoliko su podaci tačni, potvrdu elektronskog Zahteva izvršiće pritiskom na dugme “podnesi zahtev”.
Svaki Podnosilac koji je podneo Zahtev elektronskim putem može putem portala eUprava da prati tok njegove obrade.
Ova usluga je dostupna samo ukoliko su oba roditelja državljani Republike Srbije.

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...