HomeVestiNeophodno je hitno preduzimanje mera za zaštitu najugroženijih tokom...

Neophodno je hitno preduzimanje mera za zaštitu najugroženijih tokom borbe protiv virusa SARS-CoV-2

Romski centar za žene i decu Daje podržao je incijativu A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava koja je danas uputila pismo Vladi Republike Srbije da bez odlaganja preduzme mere radi zaštite najugroženijih građana tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa SARS-CoV-2 (korona virus).

Iako je jasno da se u uslovima krize koja je stavila na ispit zdravstvene sisteme širom sveta, većina raspoloživih resursa troši kako bi se održalo normalno funkcionisanje javnih službi koje su od vitalnog interesa za stabilnost u Republici Srbiji, pored mera koje se preduzimaju u domenu zaštite zdravlja ljudi i otklanjanja štetnih posledica SARS-CoV-2 virusa po privredu, hitno je potrebno formiranje i „trećeg štaba“. Ovaj, „treći štab“ hitno mora da preduzme mere kako bi otklonio ili ublažio posledice koje su nastale po najsiromašnije i najugroženije kategorije osoba koje se nalaze pod jurisdikcijom Republike Srbije navela je ta inicijativa.

Kako navode u trenutku kada su zatvorene obrazovne ustanove, kada je veliki broj zaposlenih upućen na rad van prostorija poslodavca i kada je čitav niz privrednih delatnosti praktično suspendovan, opravdana je bojazan da će efekti mera predostrožnosti koje su neophodne radi suzbijanja daljeg širenja korona virusa, najviše pogoditi najsiromašnije i oni koji su i pre ove krize bili na marginama socijalne isključenosti. Nažalost, o njihovim potrebama i problemima sa kojima se suočavaju, do sada nije bilo dovoljno reči.

Odlaganje plaćanja računa i molbe bankama da odlože naplatu kredita koje je najavio Predsednik Republike Srbije, nisu mere koje u ovim vanrednim okolnostima pomažu onima koji su najugroženiji i najsiromašniji. Od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izostali su predlozi mera za olakšavanje položaja najranjivijih.

Primera radi, u uslovima kada je skoro svaki četvrti stanovnik Srbije u riziku od siromaštva, svi oni koji su angažovani u sektoru neformalne ekonomije, teško su pogođeni merama koje je propisala Vlada Republike Srbije, jer njihovi prihodi zavise isključivo od njihovog radnog angažovanja.

Onda kada polovina podstandardnih romskih naselja nema pristup pijaćoj vodi, održavanje osnovne higijene neophodne radi sprečavanja širenja virusa, praktično je nemoguće. Prenaseljenost objekata u ovim naseljima, dodatno ugrožava starije Rome i Romkinje koji neretko imaju hronične respiratorne smetnje, a nastava koja se organizuje putem televizijskog programa, za većinu najmlađih iz ovih naselja ne znači ništa, jer oni žive bez električne energije.

Onda kada većina korisnika narodne kuhinje do distributivnog mesta za podelu obroka dolazi javnim prevozom i kada nisu predviđene dodatne mere zaštite, uzimanje jedinog toplog obroka u toku dana za mnoge predstavlja dodatni zdravstveni rizik.

U uslovima kada dobar deo studenata svoj život u univerzitetskim centrima plaća obavljanjem privremenih i povremenih poslova, koji su usled pandemije praktično zaustavljeni, postavlja se pitanje njihovog ostanka u stanovima koje iznajmljuju.

Pored svega toga, još uvek je nejasno kako će poslodavci isplaćivati zarade zaposlenima koji su upućeni na rad od kuće, što otvara prostor za dodatne zloupotrebe i kršenja prava radnika i radnica.

Mere suzbijanja izuzetno opasnog korona virusa moraju biti zasnovane na osnovnim vrednostima na kojima se temelje ekonomska i socijalna prava – pravovremenim, jasnim, konkretnim i ciljanim merama koje će pružiti zaštitu najugroženijih zasnovanu na principima nediskriminacije i maksimalne upotrebe raspoloživih resursa.

Zbog toga je potrebno da država što pre pronađe načine da zaštiti i sve one koji su ugroženi svim drugim posledicama borbe protiv ovog nezapamćenog zdravstvenog izazova.

Uz punu solidarnost sa zdravstvenim radnicima i radnicama, ali i sa svima drugima koji se naporno bore za suzbijanje virusa SARS-CoV-2, apelujemo na Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere za otklanjanje štetnih posledica koje nastupaju po najugroženije u toku borbe protiv ovog virusa.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...