HomeVestiRegionalni skup Udružene

Regionalni skup Udružene

Romski centar za žene i decu Daje učestvovao je na reginalnom skupu Trag fondacije „Udružene“ koji je održan u Budvi od 27-29. februara 2020 godine. Na skup je učestvovalo 112 žena iz Srbije, Bosne i Hrecegovine, Hrvatske i Crne Gore.


Prvi dan je započet panel sesijom pod nazivom „Sužavanje prostora za ženska prava i pretnje sa desnice“. Panel je otvorio Remigiuš Bak iz Evropskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava koji je predstvaio istraživanje koje se bavi delovanjem desnice na globalnom nivou.

Nakon njega na panelu je govorila Nataša Dobreva, advokatica za ljudska prava iz Bugarske koja je pričala o porastu desnice u Bugraskoj kao i kampanjama koje su se vodile kako ne bi došlo do ratifikacije Istanbulske konvecije u Bugarskoj.

O prilikama u Hrvatskoj učesnicama panela se obratila Marina Škrabalo aktivistkinja i direktorica Solidarne – zaklade za ljudska prava i solidarnost iz Hrvatske. Ona je govorila o porastu ultrakonzervativnih ofanziva na demokratiju u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u EU.
Ona je istakla ključne strategije koje desničarski pokreti i partije primenjuju u Hrvatskoj:
• Mobilizacija oko nove zajedničke neprijateljske „rodne ideologije“ ugrožava hrvatsku katoličku naciju
• Normalizacija govora mržnje
• Lažne vesti bez žaljenja
• Politički i medijski napadi na branitelje ljudskih prava, nezavisne novinare i nezavisne institucije
• Zaustavljanje i rezanje javnih nalaza za civilno društvo, kulturu i medije
• Blokiranje reforme obrazovanja
• Politička i činovnička kontrola javne televizije
• Povrat suvereniteta nasuprot „plaćenika iz Brisela“
• Povrat ljudskih prava „ugrožene“ većine
• Katoličke, tradicionalne hrvatske obitelji protiv međunarodnog i globalnog kulturnog imperijalizma


Nakon panela učesnice su se podelile na grupe prema zemljama iz kojih dolaze, na grupama su kroz radionice diskutovale o izazovima sužavanja prostora u svojim zemljama i kako se globalno jačanje desnice reflektuje na kontekst u kome deluju.


Nakon toga svim učesnicama je prezentovano istraživanje Trag fondacije. Istraživačica Tanja Bjelanović je predstvaila ključne rezultate i zaključke istraživanja koje je za Trag fondaciju radila tokom 2019.

Nakon toga predstavnice OAK fondacije Fiona Moreli i Nina George su govorile o stratgiji i prioritetima fondacije za naredni period.


Takodje predstvaljna je o nova strategija Trag fondacije. Odžan je i panel koji je bio posvećen primerima organizovanja ženskih pokreta u drugim zemljma.

Panelistkinje su bile Marta Carramiñana Ramos, predstavnica Ženskog štrajka iz Španije, Paula Zore iz Hrvatske, koordinatorka Platforme za reproduktivna prava, koja je široka tačka mobilizacije poput inicijative #pravdazadjevojčice i političarka i spisateljica Izabela Palinska iz Poljske, koja je dala svoje uvide o organizovanju Crnih protesta i širokoj mobilizaciji oko ženskih prava u Poljskoj. Nakon ovog panela Amela Bičić je krenula nazad za Beograd,a na skupu je ostala Valentina Marinković do kraja drugog i trćeg dana.

Održan sastanak sa predstavnicima Gradske Uprave Beograd

Naša organizacija Romski centar za žene i decu Daje u sklopu Romske ženske mreže sastala se sa predstavnicima Gradske Uprave Beograda i nadležnim instistitucijama...

Održana radionica „Kako da zavolim sebe“

Radionica koja je održana nedavno u Beogradu okupila je stare, dugogodišnje korisnice kao i nove korisnice iz različitih gradova. Neke od učesnica radionice su...

Održana radionica pravno-psihološke klinike u Mladenovcu

Radionica je održana 15.03.2023. u selu Jagnjilo, opština Mladenovac. Namenjena je ženama koje nisu mogle da dođu na radionicu koja se održavala u našem...