HomeVestiFokus grupa odnos Roma i Romkinja prema diskriminaciji

Fokus grupa odnos Roma i Romkinja prema diskriminaciji

Romski centar za žene i decu Daje učestvovao je na fokus grupi u okviru istraživanja „Odnos Roma i Romkinja prema diskriminaciji“ koju je organizovala kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 20.02.2020 godine.Na fokus grupi učetvovale su i članice mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja udruženja Aurora Mine, Bezbedan put i Centar za razvoj romske zajednice Amaro drom iz Smederevske Palanke. Sve učesnice na sastanku su imale priliku da podele svoja iskustva koja se tiču diskriminacije i nasilja koje Romkinje svakodnevno doživljavaju.

Učesnice su izrazile zabrinutos zbog porasta sterotipa prema Romima i Romkinama kao i zbog sve veće diskriminacaije koje doživaljavaju od strane većinskog stanovinštva . One su naglasile da im je ostvarivanje osnovnih prava kao što su pravo na obrazovanje, dostojansven život i socijalna zaštita svakodnevna prepreka i dodale da je neophodno da država počene da rešava problem diskirminacije prema Romima i Romkinjama na mnogo ozbilniji i sistematičniji način.One su istakle da idalje postoji velika institucionalna diskriminacija prema Romima i Romkinjama i da se takav odnos institucija neće promeniti dokle god država nepočne ozbiljno da primenjuje već postojeća zakonska rešenja.

Zamenik rukovodioca tima za uspostavljanje „Amber alert sistema“: „Očekujem da zaživi i pre 1. novembra“

Andrić je rekao da su do sada definisana dva kriterijuma koja će biti opredeljujuća za aktiviranje Amber alert sistema i da je sada na...

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta. Na treningu su učestvovali...

Održan četvrti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

08.05. i 09.05.2023. održan je četvrti trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta koji je podržan od strane Equality Fund. Dana 08. i 09. maja...