HomeVestiPredstavljeno istraživanje "Procena bezbednosne situacije u podstandardinim naseljima Gradske...

Predstavljeno istraživanje "Procena bezbednosne situacije u podstandardinim naseljima Gradske Opštine Zemun"

Četvrtina domaćinstava u romskim naseljima opštine Zemun nema pijaću vodu, a najveći problem za realtivnu većinu ispitanika predstavlja neadekvatan pristup sanitarnoj infrastrukturi, odnosno nepostojanje kanalizacije ili septičke jame, pokazali su rezultati istraživanja Romskog centra za žene i decu „Daje“.
Istraživanje pod nazivom „Procena bezbednosne situacije u podstandardinim naseljima Gradske Opštine Zemun“ ukazuje da 39% romskih domaćinstava nema pristup kanalizaciji/septičkoj jami, a po tom merilu najugroženije naselje je Kamendin, gde 77% domova nema priključenje na kanalizacionu mrežu.
Istraživanje bezbednosne situacije je sprovedeno u četiri substandardna naselja na teritoriji GO Zemun (Zemun polje – Divlje naselje, Zemun polje – Kamendin, Vojni put Blok 1 i Blok 2 i Divlje naselje) i predstavlja deo projekta „Procena bezbednosne situacije u substandardnim naseljima GO Zemun“ koji je realizovan uz finansijsku podršku misije OEBS-a u Srbiji.
Prikupljani su podaci o životnim uslovima važnim za bezbednost (priključenost na električnu i telefosnku mrežu, na vodovnu mrežu i kanalizaciju obezbedjenost grejanja), kao i odnosom ispitanika prema javnim službama relevantnim za bezbednost, poput policije, vatrogasne službe, službe za socijalni rad i službe hitne pomoći.
Rezultati istraživanja pokazuju da najveći deo ispitanika poseduje struju (95%) i grejanje (96%), polovina stanovnika zemunskih naselja greje se na čvrsto gorivo (53%), četvrtina ispitanika poseduje centralno grejanje (25%), a najmanji procenat koristi električno grejanje (19%). 97% ispitanika koji imaju centralno grejanje žive u naselju Kamendin.
Stanovnici romskih naselja u Zemunu kao efikasne i responzivne (voljne da se odazovu na pozive građana) službe doživljavaju Hitnu pomoć, njih oko 95%, kao i Vatrogasnu službu (94%), dok je za Policiju i Centar za socijalni rad taj procenat osetnomanji (72% i 59%).
Policija se procenjuje kao najmanje responzivna u odnosu na druge javne službe. Veliki procenat ispitanika navodi da je imalo iskustvo potpune neresponzivnosti policije –oko četvrtina poziva upućenih policiji od strane stanovnika naselja ostalo je bez intervencije, dok nešto manje od polovine ispitanika procenjuje da policijske patrole „ne obilaze naselja dovoljno često“.
Centar za socijalni rad se takođe percipira kao nedovoljno responzivna javna institucija. Veliki je procenat ispitanika (37-38%) koji navodi da se retko dešava da osoba iz naselja koja kontaktira Centar za socijalni rad dobije traženu uslugu ili pomoć.
Javne službe se percipiraju kao najresponzivnije u naselju Vojni put blok 1 i Blok 2, a kao nešto slabije responzivne u Divljem naselju. U Divljem naselju je responzivnost policije procenjena kao značajno viša u odnosu na ostala naselja – čak 97% ispitanika navodi da policijske patrole često obilaze naselje, dok svi ispitanici tvrde da policija dolazi na poziv iz naselja.
U naselju Bački Ilovik, Hitna pomoć i Vatrogasna služba percipirane su kao manje efikasne. U naselju Kamendin, policija i Centar za socijalni rad procenjeni su kao izrazito neresponzivne službe. Više od 70% ispitanika iz ovog naselja navodi da policijske patrole ne obilaze naselje dovoljno često, te da policija ne dolazi na poziv stanovnika.
Istraživanjeje utvrdilo da skoro 100 odsto ispitanih stanovnika iz substandardnih naselja na teritoriji GO Zemun nije upoznato sa radom Saveta za bezbednost u Zemunu– samo jedna osoba je navela da je upoznata sa radom tog opštinskog tela.
Većina stanovnika se preko dana uglavnom oseća bezbedno (91%) dok je taj procenat za noć nešto manji (71%). Oko 69% ispitanika smatra da je veći deo naselja i ulica bezbedan,dok 59% ispitanika smatra da je put do škole ili vrtića bezbedan.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...