HomeVestiVažno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske...

Važno: REF Stipendijski program namenjen je isključivo osobama romske nacionalne pripadnosti!

OBRAZLOŽENJE FILOZOFIJE PROGRAMA

Osnovni cilj programa stipendiranja Romskog obrazovnog fonda (REF SP) je da doprinese stvaranju kritične mase Roma, diplomaca visokog obrazovanja, samouverenih i ponosnih na svoj romski identitet, akademske i socijalne veštine, opremljenost kompetencijama I veštinama koje omogućavaju da postanu stručnjaci u svojim oblastima, kao da ostanu čvrsto povezani sa romskom zajednicom i podrže njen dalji napredak i uključivanje u šire društvo.

Kako bi postigao ovaj cilj, REF SP omogućava podršku romskim studentima kako bi im olakšao pristup visokom obrazovanju u njihovoj zemlji boravka i u inostranstvu, podržavajući njihove akademske napore u toku studija i uspešno diplomiranje. Stipnedije se dodeljuju za jednu akademsku godinu, a student mogu da obnove svoju aplikaciju I da se prijave na konkurs za stipendiju svake godine.

REF SP nudi stipendije zasnovane na akademskim postignućima za romske studente koji pohađaju osnovne, master ili doktorske studije na državni/ akreditovanim univerzitetima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Turskoj I Ukrajini.

Kako bismo zainteresovanim kandidatima olakšali uspešno ispunjavanje i podnošenje Online aplikacionog formulara (OAF), REF SP daje specifične informacije u vezi sa stipendijskim shemama, kao i Smernice za prijavljivanje, kako je navedeno ispod.

REF SP stipendijske sheme:

Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP);
Law and Humanities Program (LHP);
Roma International Scholar Program (RISP);
Roma Health Scholarship Program (RHSP).

ROKOVI

RMUSP

Rok za za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku republiku, Mađarsku i Kosovo: 11 Maj 2017
Rok za Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Tursku: 12 Maj 2017

LHP (Moldavija, Rusija, Ukrajina)
Rok: 16 Maj 2017

RHSP (Bugarska, Makedonija, Rumunija, Srbija)
Rok:11 Maj 2017

RISP
Rok: _______. Sistem će biti otvoren za RISP aplikacije od 1. juna 2017.

Napomena: korisnici stipendije za 2016/17. akademsku godinu vi imate mogućnost da aplicirate za Grant profesionalnog razvoja i aktivnosti, kako se navosi ispod.

REF SP SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANJE

Važno: Srdačno savetujemo aplikantima da pažljivo čitaju Smernice za prijavljivanje za stipendijske sheme, kako bi pravilno razumeli zahteve i tako osigurali da u potpunosti usklade i ispune svoj online aplikacioni formular (OAF).

Kontaktirajte svoju Nacionalnu koordinatorku samo u slučaju da su vam potrebna pojašnjenja koja se ne nalaze u Smernicama za prijavljivanje.

ROMSKI MEMORIJALNI UNIVERZITETSKI STIPENDIJSKI PROGRAM (RMUSP) – Smernice za prijavljivanje za 2017/18. dostupne su ovde

Fond za profesionalni razvoj (Professional development Fund- PDF) smernice za 2016/17. akademsku godinu, kao i offline aplikacioni formular dostupni su ovde

LAW AND HUMANITIES PROGRAM (LHP) – Smernice za prijavljivanje za 2017/18. akademsku godinu dostupne su ovde

Grant za profesionalni razvoj i aktivnosti (Professional Development Activities Grant -PDAG) Smernice za 2016/17. akademsku godinu dostupne su ovde
Grant za kurs stranih jezika – Smernice za 2016/17. akademsku godinu dostupne su ovde
Grant za projekte malog obima – Smernice za 2016/17. akademsku godinu (kao i za buvše stipendiste) dostupne su ovde
Grant za međunarodno stažiranje – Smernice za 2016/17. akademsku godinu (kao i za buvše stipendiste) dostupne su ovde

ROMSKI ZDRAVSTVENI STIPENDIJSKI PROGRAM (ROMA HEALTH SCHOLARSHIP PROGRAM-RHSP) – Smernice za prijavljivanje za 2017/18. akademsku godinu dostupne su ovde

Dodatne komponente – Smernice za 2016/17. akademsku godinu i offline aplikacioni formular dostupni su ovde
Grant za projekte malog obima – Smernice i offline aplikacioni formular, kao i formular za izveštavanje za 2016/17. akademsku godinu (takođe i za bivše stipendiste) dostupni su ovde

ROMSKI INTERNACIONALNI STIPENDIJSKI PROGRAM (RISP) – Smernice za prijavljivanje za 2017/18. akademsku godinu dostupne su ovde.

Imajte na umu da će RISP smernice biti dostupne SAMO na engleskom jeziku.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...