HomeIskustva ženaProjekat radio emisija Minijature o maksi temama

Projekat radio emisija Minijature o maksi temama

Projekat radio emisija „Minijature o maksi temama“ realizovala je ekipa nezavisnih novinarki – Ana Marija Ranković, Aleksandra Živković i aktivistkinja feminističkog pokreta Marija Perković, uz logističku podršku Novinarske asocijacije Rusina (Novi Sad) i solidarnu podršku Rekonstrukcije-ženski fond (Beograd). Serijal emisija se bavi ključnim poltičkim temama savremenog doba – fašizmom, nacinalizmom, rasizom i sl.
Serijal možete poslušati na sledećim linkvima:
FAŠIZAM – http://www.rwfund.org/2016/12/13/fokus-na-fokus-fasizam/
Fašizam je, svojom pojavom u prvoj polovini XX veka, toliko uzdrmao svet da je analiza te ideologije išla sa različitih ideoloških strana, i mada postoje izvesne razlike u razumevanju uzroka pojave fašizma, u jednom su različite teorijske škole ipak bile složne – u njegovoj osudi.
Važno je podsetiti se, da je tokom uspona fašizma i nacizma najveći deo Evrope ćutao, te da je kritika stizala samo sa marksističkih pozicija, praktično sve dok fašizam nije krenuo u svoj ratni pohod.
O pojavi fašizma govore filozof Slobodan Sadžakov, aktivistkinja Marija Srdić, sociolog Aleksandar Tomašević, istoričar Mihael Antolović.

RASIZAM- http://www.rwfund.org/2016/12/13/fokus-na-fokus-rasizam/
Pojava rasizma se zapravo vezuje za razvoj nauke i naravno kolonijalizam velikih evropskih sila. Odgovornost nauke za rasističku ideologiju i kvazinaučno utemljеnje superiornosti bele rase je nemerljivo.
O ovoj ideologiji govore aktivistkinja Vera Kurtić, sociolog Aleksandar Tomašević, istoričar Mihael Antolović i romska koordinatorka za grad Novi Sad Radmila Zećirović.

MILITARIZAM- http://www.rwfund.org/2016/12/13/fokus-na-fokus-militarizam/
Iako militarizam, prvenstveno oličen u postojanju vojske, proizvodi zapravo civilne žrtve, i dalje u svim državama sevojska predstavlja kao ono što garantuje bezbednost upravo civilima. Nakon raspada Istočnog bloka i prestanka hladnoratоvskog odnosa, u međunarodnoj politici pojavio se čak i pojam „preventivnog rata“ za mir, a razorne posledice ove nove doktrine su posebno osetili stanovnici Bliskog istoka.
O militarizmu u ovoj emisiji govore aktivistkinje Marija Srdić i Snežana Tabački, filozof i religiolog Miroslav Keveždi i filozof Slobodan Sadžakov.

FUNDAMENTALIZAM – http://www.rwfund.org/2016/12/13/fokus-na-fokus-fundamentalizam/
Za modernu epohu, koju su uslovili industrijska i politička revolucija, važan momenat, upravo u tom političkom smislu, imalo je odvajanje crkve od države. No, kako buržoaska revolucija nije ispunila svoje obećanje o “jednakosti, slobodi i bratstvu“, ostvaljajući mnoge ljude nejednakim, neslobodnim i izvan bratske zajednice, jedna od reakcija na to je i pojava verskog fundamentalizma.
U emisiji posvećenoj fundamentalizmu, govore filozof i religiolog Miroslav Keveždi, sociolog Aleksandar Tomašević i aktivistkinja Snežana Tabački.

NACIONALIZAM – http://www.rwfund.org/2016/12/13/fokus-na-fokus-nacionalizam/
Ideologija nacionalizma, koja je raskinula sve veze sa tradicionalnim načinom življenja, upostavila je nove društvene odnose, značajno različite od ere evropskih monarhija, i definisala je sasvim novi evropski identitet.
U ovoj emisiji o uslovima nastanka nacionalizma, o njegovim posledicama i uticaju na položaj žena, govore lingvistkinja Svenka Savić, istoričar Mihael Antolović, sociolog Aleksandar Tomašević i filozof Slobodan Sadžakov.

Poplave

Zvala sam Marka Blagojevića koji mi je rekao da će biti poplave, a naša opština je to negirala da ne bi došlo do panike...

Kratke price o iskustvima poplava 2014

Zvala sam Marka Blagojevića koji mi je rekao da će biti poplave, a naša opština je to negirala da ne bi došlo do panike...