HomePublikacijePublikacije o nasiljuFEMINISTIČKA TEORIJA Od margine ka centru

FEMINISTIČKA TEORIJA Od margine ka centru

„Veliki deo feminističke teorije razvile su privilegovane žene koje žive unutar centra i čije viđenje stvarnosti retko uključuje znanje i svest o životima žena i muškaraca koji žive na margini. Kao posledica toga, feministička teorija gubi celovitost, nedostaje joj obuhvatna analiza koja uključuje ceo niz ljudskih iskustava“

ŽENSKA PRAVA ROMKINJA U SRBIJI

Izveštaj o istraživanju i monitoringu u oblasti rodne ravnopravnosti i socijalne inkluzije Romkinja u Srbiji ŽENSKA PRAVA ROMKINJA U SRBIJIDownload

Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

Autonomni ženski centar objavio je studiju pod nazivom Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja  "Da li...

KONVENCIJA O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Konvencija_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zenaDownload