Sestra autsajderka

„Zapadnjački patrijarhalni belački poredak zahteva od nas da verujemo u to kako postoji inherentan konflikt između onog što osećamo i onog što mislimo – dakle, između poezije i teorije. Lakše je vladati ljudima kad je jedan deo njihovog bića odvojen od drugog, kad je od njega odlomljen i s njim stoji u neravnoteži. Međutim, postoje i drugačije konfiguracije i drugačiji načini da se doživi svet iako ih je često teško imenovati.“(iz Uvoda ove knjige)

ŽENSKA PRAVA ROMKINJA U SRBIJI

Izveštaj o istraživanju i monitoringu u oblasti rodne ravnopravnosti i socijalne inkluzije Romkinja u Srbiji ŽENSKA PRAVA ROMKINJA U SRBIJIDownload

Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

Autonomni ženski centar objavio je studiju pod nazivom Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja  "Da li...

KONVENCIJA O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Konvencija_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zenaDownload