HomeVestiOnline predstavljanje izveštaja „Gde je novac za ženska prava?...

Online predstavljanje izveštaja „Gde je novac za ženska prava? Trendovi finansiranja na Zapadnom Balkanu“ u Srbiji

Fondacija Kvinna till Kvinna (Kvinna till Kvinna) će 10. septembra 2020. godine u 10:00 organizovati predstavljanje publikacije Gde je novac za ženska prava? Trendovi finansiranja na Zapadnom Balkanu.

Događaj će biti održan online, preko platforme Zoom, i biće otvoren za javnost.

Na prezentaciji će govoriti Ola Andersson, šef Odeljenja za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske; Yngve Engström, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Sribji; Nicole Farnsworth, programska direktorka i glavna istraživačica, MŽK; Marina Ileš, koordinatorka Projekta prevencije nasilja, AŽC; Amela Bičić, menadžerka za komunikacije, Romski centar za žene i decu – Daje; i Snežana Jakovljević, izvršna direktorka, Peščanik. Moderatorka događaja biće Sofija Vrbaški, projektna koordinatorka u fondaciji Kvinna till Kvinna.

Iako dokazi ukazuju na to da je doprinos ženskih organizacija civilnog društva (ŽOCD) od presudnog značaja za ostvarivanje društvenih promena, javno dostupne informacije i podaci o sredstvima koje EU i drugi donatori izdvajaju za rodnu ravnopravnost i, konkretno, ŽOCD su ograničeni. Kako bi se popunila ta praznina, Kvinna till Kvinna je podržala istraživanje koje je predvodila Mreža žena Kosova (MŽK), a koje je sprovelo osam ŽOCD iz regiona, među kojima su bili i Autonomni ženski centar (AŽC) i Udruženje žena Peščanik (Peščanik). U okviru ovog istraživanja analizirani su trendovi finansiranja rodne ravnopravnosti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu uopšte. Izveštaj sadrži preporuke za EU, zemlje članice i ostale donatore koje su posebno relevantne u kontekstu procesa pridruživanja EU. Istraživanje je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Istraživanje je sprovedeno 2019. godine u svih šest zemalja Zapadnog Balkana primenom kombinovane metodologije, koja je obuhvatala pregled postojeće literature, zahteve za pribavljanje podataka i intervjue sa 71 donatorom i 241 ŽOCD. Istraživanjem je utvrđeno da je donatorsko okruženje na Zapadnom Balkanu i dalje fragmentisano, uz mnoštvo aktivnih donatora i uglavnom lošu koordinisanost. Većina sredstava koje su ŽOCD primile u periodu od 2014. do polovine 2019. godine poticala je od multilateralnih (>21%) i bilateralnih organizacija (>24%). Ženski fondovi (11%) i međunarodne nevladine organizacije (8%) takođe su dodelili značajna sredstva ŽOCD, dok je podrška vlade (5%), fondacija koje nisu ženske (5%) i lokalnih OCD (1%) bila znatno manja.

Neki od glavnih nalaza istraživanja za Srbiju su:

  • Samo 4% sredstava koja su primile ŽOCD u Srbiji potiče iz vladinog sektora
  • Uprkos značajnom doprinosu društvenim pokretima, 85% ŽOCD bilo je u sitauciji da u određenom periodu nema dovoljno sredstava, a 38% je bilo u opasnosti od zatvaranja usled nedostatka sredstava  
  • Srbija nema sveobuhvatan regulatorni okvir koji bi OCD olakšao prikupljanje sredstava od individualnih donatora i preduzeća. Iako postoje izvesni, sporadični državni programi grantova, država još nije uspostavila održivo finansiranje OCD.

Zatvorili smo organizaciju jer nismo imale para za osnovne stvari kao što su komunalije, stanarina i održavanje veb-sajta.“- ŽOCD, Srbija

Kompletan izveštaj je dostupan na: https://kvinnatillkvinna.org/2020/06/01/wheres-the-money-for-womens-rights-2020/.

Za više informacija o izveštaju možete kontaktirati Nicole Farnsworth, programsku direktorku MŽK i glavnu istraživačicu (nicole@womensnetwork.org).

Za više informacija o online prezentaciji izveštaja možete kontaktirati Sofiju Vrbaški, projektnu koordinatorku u fondaciji Kvinna till Kvinna (sofija.vrbaski@kvinnatillkvinna.se).

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...