HomeGalerijaOdržano starteško planiranje

Održano starteško planiranje

Romski centar za žene i decu Daje je održao je strateško planiranje u Vrnjačkoj Banj od 18 do 22 septembra.

Izradi Strateškog plana Romskog centra za žene i decu DAJE za period 2020.-2023. pristupilo se iz realne potrebe da se nastavi sa kreiranjem plana rada i funkcionisanja organizacije u navedenom periodu.

Romski centar za žene i decu DAJE do sada je imao Strateški plan za period 2017.-2020. u kome je svoj razvoj i delovanje je uglavnom kreirao u skladu sa potrebama žena Romkinja koje su im se obraćale.
S obzirom na društveno-političke promene kao i promene u organizaciji došlo je do potrebe izrade novog Strateškog dokumenta koji će svojim ciljevima odgovoriti na novonastale okolnosti.

Sam proces planiranja obuhvatio je radionice koje je facilirala Billjna Stepanov uz višemesečne konsultacije u kojima su uzele učešće članice udruženja Daje: Amela Bičić, Jelena Marinković, Maja Gligorević i Nada Đuričković. Sve članice tima učestvovale su u pisanju strateškog plana i on će biti dostupan na sajtu organizacije u narednom periodu.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...