HomeMreža URPNCentar za razvoj romske zajednice Amaro drom Smederevska Palanka

Centar za razvoj romske zajednice Amaro drom Smederevska Palanka

Centar za razvoj romske zajednice ,,Amaro drom“ radi na unapređivanju položaja romske zajednice od 2011.godine. Do sada je organizacija realizovala preko 10 projekata iz oblasti zdravtsva, kulture, obrazovanja, i informisanja. Članice organizacije učestvovale su u izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Organizacija tradicionalno realizuje akcije u okviru  meseca romskog zenskog aktivizma, promoviše žensku solidarnost, organizuje humanitarne akcije i informativne kampanje. Organizacija je posebno aktivna u radu u sledećim oblastima:

  • Unapređenje obrazovne situacije Roma i Romkinja i rad na svim obrazovnim nivoima
  • Integracija romske dece i omladine u obrazovni sistem
  • Zaštita ljudskih prava
  • Borba protiv stereotipa , predrasuda i diskriminacije prema Romima
  • Povezivanje romske zajednice sa većinskom zajednicom , pre svega sa svim relevantnim institucijama
  • Zaštita životne sredine u romskim naseljima
  • Sakupljanje i analiza informacija u oblasti ljudskih prava
  • Učiniti vidljivim kršenje ženskih prava u romskoj zajednici , kao i predrasude i  diskriminaciju koje vladaju prema Romkinjama .

Aktivnosti centra možete pratiti na Facebook stranici.

Centar za majke AURORA – MINE

Organizacija je osnovana 2017. godine u Beogradu, u naselju Veliki mokri lug. U Centru za majke Aurora Mine se organizuju sledeće aktvnosti za žene :...

Uspešne žene Kostolca

Neformalna grupa „Uspešne žene Kostolca“ osnovana je u aprilu 2018. godine. Osnovni cilj organizacije je borba za ženska i dečija ljudska prava, a protiv...

Intergrativni global centar Kragujevac

Udruženje Integrativni Global Centar (IGC) je osnovano 04.11.2014, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja integrativnih procesa dece/mladih, marginalizovanih i ranjivih grupa i njihovo uključivanje...