HomeDokumentiVodič do osnovnih prava

Vodič do osnovnih prava

Ovaj vodič je nastao u cilju olakšanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava pred nadležnim organima i institucijama. Namera nam je da vas upoznamo sa osnovnim pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao i sa procedurama za pribavljanje ličnih dokumenata.


Želimo još jednom da istaknemo da smo svi pred Ustavom i zakonom jednaki stoga imamo jednaka prava i mogućnosti za ostvarivanje istih!
Nadamo se da će informacije iz vodiča biti korisne, da ćete na osnovu istih poboljšati neki aspekt vašeg života te je vodič u tom duhu i nastao.

****Ukoliko imate bilo kakvu poteškoću prilikom ostvarivanja zagarantovanih prava, potrebna vam je pomoć u vezi podnošenja zahteva, popunjavanja formulara, pisanja molbi ili komunikacije sa institucijama- obratite se Romskom centru za žene i decu Daje!

Kontaktirajte nas na brojeve telefona:
063/340 365; 060/131 83 55 ili putem facebook stranice Romski centar „Daje“

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

KRIVIČNO GONJENJE U SLUČAJEVIMA PRINUDNIH I DEČIJIH BRAKOVA U SRBIJI – PODACI ZA 2020. I 2021. GODINU

Prema podacima, 30% Romkinja u Srbiji stupa u bračnu/vanbračnu zajednicu odlukom roditelja ili su na to prisiljeni partneri. 67% Romkinja ulazi u vanbračnu zajednicu...

Održana obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama.

U organizaciji Romskog centra za žene I decu Daje, Viktimološko društvo Srbije održalo je akreditovanu obuku pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama. Obuka...