HomeVestiMeđunarodni dan SOS telefona

Međunarodni dan SOS telefona

Svakog 16. maja obeležava se Svetski dan SOS telefona. SOS telefoni služe za pomoć i podršku u različitim teškim životnim situacijama. SOS telefoni su najčešće organizuju kao servisi za podršku i pomoć žrtvama nasilja, za pomoć deci, pružaju psihološku podršku kod namera suicida…

Srbija na žalost još uvek nije na adekvatan način ispunila preuzete obaveze iz ratifikovane Istanbulske konvencije. Uspostavljeni sistem, koji je isključio licencirane ženske organizacije sa višedecenijskim iskustvom, nije pravi odgovor na nasilje nad ženama koje se svakodnevno dešava.

Prilikom poziva SOS telefona možete, ako želite, ostati anonimni i ne morate ostavljati Vaše ime i prezime, niti kontakt podatke.

Kada tražite pomoć telefonskim putem, koristite javni telefon ili telefon van Vaše kuće. Imajte na umu da ukoliko koristite kućni telefon, brojevi telefona koje ste pozivali mogu biti dostupni na uvid nasilniku preko izveštaja sa mesečnog telefonskog računa.

Pokušajte da obezbedite svoj mobilni telefon za koji nasilnik neće znati.

Možete pozvati bilo koji SOS telefon bez obzira na mesto u kom živite.

Zbog vanredne situacije izazvane Korona virusom i alarmantnih vesti iz sveta o višestruko povećanom broju poziva na SOS telefon i eskalaciji nasilja nad ženama tokom sprovođenja mera izolacije Agencija Ujedinjenih nacija za prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti UN WOMEN, obezbedila je sredstva za proširenje usluge SOS telefona na 24 časa tokom sedam dana u nedelji u trajanju od tri meseca počevši od 27. aprila 2020. god.

Romski centar za žene i decu Daje pruža usluge podrške Romkinjama koje su u riziku ili imaju iskustvo muškog nasilja, kao i usluge informisanja korisnica i indirektnih ciljnih grupa – porodice i zajednica u kojoj korisnica živi, o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji, kao i o mehanizmima ostvarivanja i zaštite osnovnih prava. Sve usluge koje organizacija pruža su besplatneSOS tim organizacije čine koordinatorka tima, dve SOS konsultantkinje, pravnica i psihološkinja. 

USLUGE PODRŠKE ZA ŽENE SA ISKUSTVOM RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Organizacija Daje je tokom 2020.godine pružala sledeće usluge:

  • Kosultacije sa ženama sa iskustvom nasilja putem SOS telefona. Usluga konsultacija za žene sa iskustvom nasilja putem SOS telefona licencirana je 2019. godine (Br licence 484). Besplatni SOS broj dostupan je korisnicama pet dana nedeljno, od ponedeljka do petka, od 10 do 15h. Mobilni brojevi telefona dostupni su 24h svakog dana u nedelji. Tokom 2020. godine ukupno 84 korisnica je pozivalo SOS broj, odnosno pruženo je 176 usluga SOS konsultacija.
  • Individualne konsultacije za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, koje se zakazuju i održavaju u prostoru organizacije. Tokom epidemiološke krize izazvane pandemijom virusa Covid-19, o čemu će biti više reči u nastavku teksta, deo usluga individualnih konsultacija za žene realizovan je online. U toku izveštajnog perioda usluga individualnih konsultacija je pružena za 24 žene, ukupno 53 usluge. 
  • Pravno informisanje i pružanje pravne pomoći su usluge koju je tokom izveštajnog perioda dobilo 68 korisnica.
  • Zastupanje interesa korisnica u institucijama je usluga koju je ostvarilo 24 korisnice.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...