HomeVestiMeđunarodni dan dece žrtava nasilja

Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Ujedinjene nacije proglasile su 4. jun Međunarodnim danom dece žrtava nasilja, 1983. godine. Deca u Srbiji su, ipak, i dalje izložena fizičkom i psihičkom zlostavljanju u velikoj meri.

Pandemija koronavirusa pokazala je da život devojčice i žene, žrtve nasilja, u mnogo čemu podseća na trajno vanredno stanje. Mnoge devojke i žene sa takvim iskustvom, posebno žrtve trgovine ljudima, bile su socijalno izolovane i pre krize izazvane pandemijom. Nažalost, sve brige koje su ostali građani imali u COVID-19, a odnosile su se na to da li će imati dovoljno hrane, posla i slobode, obistinile su se za žrtve trgovine ljudima.

Današnji dan posvećen je deci koja koja su bila ili su žrtve bilo kakvog oblika nasilja. Nasilje ima različite oblike, i javlja se u različitim kontekstima:

  • u porodičnom okruženju,
  • u školama,
  • u institucijama u koje se deca smeštaju radi zaštite,
  • u digitalnom prostoru.

Istraživanja ranijih godina pokazala su da se deca u Srbiji susreću sa direktnim fizičkim, psihološkim i seksualnim nasiljem. Zanemarivanje dece i uskraćivanje zadovoljenja potreba, ugrožavaju njihov razvoj, što je takođe vid nasilja. Nasilje se javlja i u manje direktnim oblicima, kao što su dečji brak, dečji rad ili druge vrste eksploatacije, kao i kroz višestruku socijalnu isključenost.

Najzastupljeniji uzrast dece koja su žrtve nasilja je od 6 do 14 godina. Statistike pokazuju da se od ukupnog broja slučajeva nasilje nad decom najčešće događa u porodici i to u najranijem uzrastu. Socijalni radnici ističu da su deca žrtve nasilja i ukoliko postoji nasilje među drugim članova porodice, te je i u tom slučaju detetu potrebno pružiti adekvatnu pomoć.

Vlada Srbije usvojila je Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine. U Strategiji se navodi da je broj dece, koja prijavljuju Centru za socijalni rad da su bila žrtve nasilja na godišnjem nivou 7 741. Stoga je cilj prevencija i sistematski rad na promeni stavova, vrednosti i ponašanja u odnosu na nasilje prema deci. Na Međunarodni dan dece žrtava nasilja podiže se svest i javno se govori o ovom problemu kako bi se skrenula pažnja.

K

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...