HomeVestiSavet Evrope: Diskriminacija Srba i Roma u Hrvatskoj

Savet Evrope: Diskriminacija Srba i Roma u Hrvatskoj

Diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj, pre svega Srba i Roma, i dalje je prisutna uprkos napretku u toj oblasti, zaključio je Savetodavni komitet Saveta Evrope (SE) za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, piše portal N1.

U danas objavljenom petom mišljenju o zaštiti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Komitet je naveo da je zakonski okvir u toj zemlji „u skladu sa odredbama“ Okvirne konvencije.

Dodaje se da je usvojeno „sveobuhvatno antidiskriminaciono zakonodavstvo i uspostavljene strukture za promociju jednakog tretmana i rešavanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije na nacionalnom i regionalnom nivou“.

Ali diskriminacija prema osobama koje pripadaju određenim grupama opstaje, naročito prema pripadnicima romske i srpske nacionalne manjine, uključujući povratnike, naveo je Komitet.

Komitet navodi da je od prethodnog izveštaja o Hrvatskoj zabeležen rast broja zločina iz mržnje i „incidenata sa govorom mržnje u medijima i političkom diskursu“.

„Naglo jačanje radikalnog nacionalizma imalo je negativan uticaj na uživanje manjinskih prava, naročito u teško pogođenim postkonfliktnim oblastima“, piše u mišljenju Komiteta.

Komitet pozdravlja „proces pomirenja“ koji se dogodio u leto 2020. godine kada je potpredsednik Vlade Hrvatske iz reda srpske nacionalne manjine „učestvovao na komemoraciji u čast oslobođenja hrvatske teritorije“, odnosno obeležavanju Dana pobede, dok su hrvatski premijer i drugi članovi vlade odali počast srpskim žrtvama rata.

U Mišljenju se izražava kritika zbog toga što javnom debatom, povezanom sa nacionalnim manjinama, „dominira retorika protiv manjina i predrasude“, a najteže su, kako se navodi, „pogođene osobe koje pripadaju srpskoj i romskoj nacionalnoj manjini“.

Komitet poziva na jačanje funkcije zaštitnika građana i poboljšanje efikasnosti sistema besplatne pravne pomoći, kao i na povećanje uticaja obuke o zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji za pripadnike policijskih i pravosudnih organa, jer bi takve mere, kako se navodi, više dopirale do osetljivih grupa i umanjile neprijavljivanje slučajeva diskriminacije.

U dokumentu se hvali Vlada Hrvatske što je nastavila da sprovodi politike i programe za poboljšanje socijalne inkluzije Roma u svim poljima života.

Vlada je, kako se navodi, usvojila i Operativne programe za nacionalne manjine za period od 2017. do 2020. godine, i opšti – za zaštitu i unapređenje prava svih nacionalnih manjina – i specifične, za sedam nacionalnih manjina.

Nacionalne manjine su jednoglasno pozdravile ove programe kao doprinos ostvarivanju njihovih prava i povećanju njihove kulturne autonomije, dodaje se.

Komitet ocenjuje da se „negativni stereotipi“ u štampanim, audio-vizuelnim i društvenim medijima ne osuđuju i ne kažnjavaju u dovoljnoj meri.

Pripadnici nacionalnih manjina prečesto nisu prisutni u radio i televizijskim emisijama, a javnim medijima nedostaju ljudski i finansijski resursi za obezbeđivanje kvantitativnih i kvalitativnih produkcija za pripadnike nacionalnih manjina.

U Mišljenju, između ostalog, Komitet poziva hrvatske vlasti da poboljšaju efikasnost besplatne pravne pomoći kako bi svim pripadnicima nacionalnih manjina bio obezbeđen jednak pristup pravdi.

Preporučuje i obezbeđenje istaknutijeg prisustva nacionalnih manjina u javnim medijima povećanjem kvantiteta i kvaliteta medijske produkcije za pripadnike nacionalnih manjina, kao i povećanjem finansijskih i ljudskih resursa koji se izdvajaju za javne radio i TV programe razvijene za nacionalne manjine.

Izvor: N1

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...