HomeVestiNema preciznih podataka o tome koliko osoba u Srbiji...

Nema preciznih podataka o tome koliko osoba u Srbiji nema lična dokumenta

Poslednji podaci UNHCR-a govore da nekoliko stotina ljudi nije upisano u matične knjige rođenih, a među njima je najviše mališana.

Istraživanje koje je Visoki komesarijat UN za izbeglice radio pre pet godina pokazalo je da osam odsto dece u romskim naseljima mlađe od četiri godine nema krštenicu, a s obzirom na to da „Praksis” već 15 godina vodi sudske postupke kako bi ljudi bez ličnih dokumenata bili upisani u matične knjige rođenih, njihov broj se prilično smanjio. Međutim, i dalje se rađaju deca koju zakoni ove zemlje sprečavaju da budu odmah upisana u matične knjige rođenih, a uz malo dobre volje nadležnih organa ovaj problem je moguće sasvim lako i brzo rešiti – zaključuje Milan Radojev.

Podaci sa terena do kojih je došla organizacija Daje je ta da mnoga romska deca nisu u sistemu obrazovanja zbog problema sa dokumentima i zato što mnoge škole traže da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji koju škola obuhvata iako je po Zakonu o osnovnom obrazovanju u članu 55 naspisano da Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta.

Mnoge romske porodice žive u neformalnim, podstandardnim naseljima koja nisu legalizovana, u barakama koje nemaju vlasnika. Iz tih ali i iz mnogih drugih razloga Romi koji žive u ovim naseljima često nemaju prijavu prebivališta na adresi na kojoj žive, nego su prijavljeni na adresama na kojim su živeli ranije a to je često van Beograd.

Pravnica naše organizacije je kontaktirala osnovne škole u Beogradu i dobila je informaciju da su one upućene u ovu problematikuje za upis neophodan samo JMBG deteta a da se sva ostala dokumentacija može naknadno dostaviti.

Šta je razlog za ovake kontradiktorne informacije? Da li postoji diskriminacija u obrazovanju ili neki Romi i dalje nemaju svest o bitnosti obrazovanja?

Naše stare klijentkinje u našem novom prostoru

Uz podršku naših donatora Open Society Foundations, filia.die frauenstiftung, Oak Foundation i Rekonstrukcija Ženski fond otvorile smo vrata našeg novog prostora starim klijentkinjama i...

Održan protestni marš za prava žena „Dostojanstvo. Plata. Život!“, govor naše Dženet Koko oduševio sve!

Ove godine osmomartovski marš je održan pod nazivom Dostojanstvo. Plata. Život! Procenjuje se da je bilo oko 1.000 ljudi na protestu. Okupljanje je bilo...

Održana radionica u sklopu pravno-psihološke klinike

Romski centar za žene i decu Daje je u sklopu projekta pravno-psihološke klinike održao radionicu sa ženama izZemun Polja. Tema radionice je bila ,,Prevazilaženje traume...