HomeVestiPremijerka Ana Brnabić predsednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja...

Premijerka Ana Brnabić predsednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Konstitutivna sednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za njihovo socijalno uključivanje za period od 2016. do 2025. godine, održana je danas u Beogradu.javlja Tanjug.

Premijerka Ana Brnabić imenovana je, na konstitutivnoj sednici Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja, za predsednicu tog tela, a ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za zamenicu predsednice.

Premijerka je istakla da je unapređenje položaja Roma i Romkinja i njihovo uključivanje u društvo od izuzetnog značaja za Srbiju i da je, u skladu s tim, uloženo dosta vremena, napora i resursa kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života.

Da potsetimo.

Vlada Republike Srbije 3. marta 2017. godine osnovala je Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Na čelu Koordinacionog tela nalazila se potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović.

Socijalno uključivanje Roma i Romkinja prepoznato je kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija, pre svega u okviru segmenta Osnovna prava u Akcionom planu za poglavlje 23. Pored toga, na svake dve godine, u saradnji sa Evropskom komisijom, Vlada Republike Srbije organizuje Seminar o inkluziji Roma radi praćenja unapređenja položaja ove nacionalne manjine i definisanja prioriteta za naredni period, u vidu Operativnih zaključaka za dvogodišnji period.

Vlada je usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, kao i Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu za implementaciju pomenute strategije. Osnovni ciljevi i strateško opredeljenje Republike Srbije u ovoj oblasti su smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava lica romske nacionalnosti. Formiranje Koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije, kao i činjenica da njim predsedava prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade, značajno će doprineti efikasnosti u ostvarivanju strateških ciljeva u ovoj oblasti.

Koordinaciono telo na nacionalnom nivou prati sve procese vezane za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koordinira rad organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja od strane Republike Srbije u ovoj oblasti. Pored toga, u delokrugu rada Koordinacionog tela su i unapređenje međuresorne saradnje, davanje preporuka za reagovanje u urgentnim situacijama čija posledica može biti dodatna ranjivost pripadnika/ca romske nacionalne manjine i predlaganje načina za ostvarivanje propisanih i dodatnih mera koje doprinose socijalnom uključivanju Roma i Romkinja.

Podršku Koordinacionom telu pruža Stručna grupa koja vrši sve stručne poslove u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja. O dogovorima sa sednica Koordinacionog tela i radu Stručne grupe šira javnost biće informisana na srpskom, romskom i engleskom jeziku.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...