HomeVestiUspešno realizovana obuka

Uspešno realizovana obuka

U perodu 28.-31. avgust 2021.godine u banji Vrujice uspešno je realizovana obuka na temu javnog zagovaranja sa ciljem poboljšanja položaja romske populacije na teritorija Grada Beograda.

Grupe su bile formirane u skladu sa preporukama zdravstvene struke a u vezi sa pandemijom Covid 19.

Najveći fokus bio je na tužilaštvu, socijalnim službama i policiji.

Ovom prilikom učesnici su unapredili znanja i veštine iz oblasti javnog zagovaranja.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...