HomeVestiRomske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

Romske zdravstvene medijatorke, koja je njihova uloga

U Srbiji postoji 75 romskih zdravstvenih medijatorki i do sada pomogle da više od 145 000 Roma ostvare prava koja im pripadaju po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U čemu se konkretno sastoji njihov posao?

Zdravstveni medijatori povezuju zdravstveni sistem i građane neformalnih romskih naselja uz pomoć patronažnih sestara i službi u Domu zdravlja. Pomažu Romima da ostvare prava iz zdravstvene i socijalne zaštite. Oni obezbeđuju bolji uvid Doma zdravlja u stanje romskih naselja.

Zdravstveni medijatori vode evidenciju o zdravstvenom stanju žitelja naselja, rade sa njima na podizanju svesti kako bi stekli znanja o sledećem:

*kontroli zdravlja, zaštiti od zaraznih bolesti, planiranju porodice, štetnosti psihoaktivnih supstanci, pravilnoj ishrani i čuvanju namirnica, ličnoj i opštoj higijeni, značaju uklanjanja otpada;

*nasilju- zanemarivanju- zlostavljanju-trgovini ljudskim bićima; pravima i obavezama iz socijalne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

*ostvarivanju raznih vidova pomoći (materijalna jednokratna pomoć, pomoć Crvenog krsta, dečiji dodatak, stipendija i dr.);

*kodeksu ponašanja;

Njihova aktivnost je na povećanju broja:

    -osoba u pribavljanju ličnih dokumenata;

    -zdravstvenih osiguranika među romskom populacijom;

    -uključenih u zdravstveni sistem (pregled žena kod ginekologa, izbor lekara, izbor lekara pedijatra i vakcinacija dece);

    -upisane dece u školu;

    -Roma koji su usvojili zdrave stilove života;

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...