HomeVestiU neformalnim naseljima u Srbiji ima ljudi bez državljanstva,...

U neformalnim naseljima u Srbiji ima ljudi bez državljanstva, lične karte

Prema rezultatima istraživanja „Lica u riziku od apatridije u Srbiji – Pregled trenutnog stanja i preporuke za budućnost“, apatridija pogađa najugroženije članove romske zajednice koji nisu upisani u matične knjige rođenih ili su bez dokumenta od 2004. godine, saopšteno je.

UNHCR, za čije je potrebe istraživanje o apatridiji (licima bez državljanstva) sprovela agencija CeSID u periodu od oktobra do novembra 2020. godine, navodi da se na uzorku od 1.807 domaćinstava (9.248 osoba) u neformalnim naseljima u Srbiji pokazalo da 253 osobe nisu bile upisane u matičnu knjigu rođenih, „275 osoba nije imalo potvrđeno državljanstvo Srbije, 1.032 osobe bile bez lične karte i 2.072 osobe nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište“.

„Broj osoba u riziku od apatridije u populaciji koja živi u neformalnim naseljima je pao za malo više od 1.100, što je značajan napredak od 42 odsto u odnosu na 2015. godinu“, navodi se u saopštenju koje je prosledjeno iz Medija centra.

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), naglašava da je danas, kada se obeležava 60 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o statusu lica bez državljanstva iz 1961. godine, „osiguranje prava na državljanstvo i smanjenje apatridije moguće i da je važnije nego ikada“.

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...