HomeVestiU neformalnim naseljima u Srbiji ima ljudi bez državljanstva,...

U neformalnim naseljima u Srbiji ima ljudi bez državljanstva, lične karte

Prema rezultatima istraživanja „Lica u riziku od apatridije u Srbiji – Pregled trenutnog stanja i preporuke za budućnost“, apatridija pogađa najugroženije članove romske zajednice koji nisu upisani u matične knjige rođenih ili su bez dokumenta od 2004. godine, saopšteno je.

UNHCR, za čije je potrebe istraživanje o apatridiji (licima bez državljanstva) sprovela agencija CeSID u periodu od oktobra do novembra 2020. godine, navodi da se na uzorku od 1.807 domaćinstava (9.248 osoba) u neformalnim naseljima u Srbiji pokazalo da 253 osobe nisu bile upisane u matičnu knjigu rođenih, „275 osoba nije imalo potvrđeno državljanstvo Srbije, 1.032 osobe bile bez lične karte i 2.072 osobe nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište“.

„Broj osoba u riziku od apatridije u populaciji koja živi u neformalnim naseljima je pao za malo više od 1.100, što je značajan napredak od 42 odsto u odnosu na 2015. godinu“, navodi se u saopštenju koje je prosledjeno iz Medija centra.

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), naglašava da je danas, kada se obeležava 60 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o statusu lica bez državljanstva iz 1961. godine, „osiguranje prava na državljanstvo i smanjenje apatridije moguće i da je važnije nego ikada“.

Zamenik rukovodioca tima za uspostavljanje „Amber alert sistema“: „Očekujem da zaživi i pre 1. novembra“

Andrić je rekao da su do sada definisana dva kriterijuma koja će biti opredeljujuća za aktiviranje Amber alert sistema i da je sada na...

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta. Na treningu su učestvovali...

Održan četvrti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

08.05. i 09.05.2023. održan je četvrti trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta koji je podržan od strane Equality Fund. Dana 08. i 09. maja...