HomeVestiNacrt Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Nacrt Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

30. novembra održana je u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda prezentacija SWOT analize za izradu Nacrta Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji Grada Beograda za period od 2022. do 2032. godine i Nacrta Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Fokus grupa je prateci deo drugog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Strategije, koja se sastala dan ranije.Na fokus grupu i izradu SWOT analiza pozvano je 13 predstavnika romskog civilnog sektora a na grupi i izradi su se pojavili predstavnici 4 romske organizacije.U analizama su identifikovane najbitnije prednosti, nedostatci, mogućnosti kao i slabosti prioritetnih oblasti, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, stanovanju i zapošljavanju romske zajednice.

Sledeći korak je javna rasprava koja je planirana za kraj decembra.

Zamenik rukovodioca tima za uspostavljanje „Amber alert sistema“: „Očekujem da zaživi i pre 1. novembra“

Andrić je rekao da su do sada definisana dva kriterijuma koja će biti opredeljujuća za aktiviranje Amber alert sistema i da je sada na...

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta. Na treningu su učestvovali...

Održan četvrti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

08.05. i 09.05.2023. održan je četvrti trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta koji je podržan od strane Equality Fund. Dana 08. i 09. maja...