HomeSta radimoOdržan okrugli sto u cilju prevencije porodičnog i partnerskog...

Održan okrugli sto u cilju prevencije porodičnog i partnerskog nasilja i dečijih brakova

U okviru kampanje „Mesec dana romskog ženskog aktivizma“, Romski centar za žene i decu Daje u saradnji sa GO Voždovac, organizovao je dana 07.04.2023.godine okrugli sto na temu: „Unapređenje saradnje civilnog sektora i opštine Voždovac u oblasti prevencije porodičnog i partnerskog nasilja i prevencije dečijih brakova na lokalnom nivou.“

Okruglom stolu je prisustvovalo više od 20 učesnika/ca, predstavnika/ca lokalnih vlasti, nadležnih institucija i civilnog sektora. Prisutnima je predstavljen „Protokol za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite namenjen ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečijih brakova u lokalnoj zajednici “, koji je Romska ženska mreža već potpisala sa 18 jedinica lokalne samouprave, a u planu je da isti Protokol bude potpisan na nivou grada Beograda kao i sa beogradskim opštinama.

Nakon aktivne diskusije, dogovoren je nastavak i unapređenje postojeće saradnje svih aktera na lokalnom nivou u cilju prevencije i smanjenja stope negativne pojave dečijih brakova kao i svih oblika porodičnog i partnerskog nasilja.

Zamenik rukovodioca tima za uspostavljanje „Amber alert sistema“: „Očekujem da zaživi i pre 1. novembra“

Andrić je rekao da su do sada definisana dva kriterijuma koja će biti opredeljujuća za aktiviranje Amber alert sistema i da je sada na...

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta. Na treningu su učestvovali...

Održan četvrti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

08.05. i 09.05.2023. održan je četvrti trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta koji je podržan od strane Equality Fund. Dana 08. i 09. maja...