HomeSta radimoOdržan okrugli sto u cilju prevencije porodičnog i partnerskog...

Održan okrugli sto u cilju prevencije porodičnog i partnerskog nasilja i dečijih brakova

U okviru kampanje „Mesec dana romskog ženskog aktivizma“, Romski centar za žene i decu Daje u saradnji sa GO Voždovac, organizovao je dana 07.04.2023.godine okrugli sto na temu: „Unapređenje saradnje civilnog sektora i opštine Voždovac u oblasti prevencije porodičnog i partnerskog nasilja i prevencije dečijih brakova na lokalnom nivou.“

Okruglom stolu je prisustvovalo više od 20 učesnika/ca, predstavnika/ca lokalnih vlasti, nadležnih institucija i civilnog sektora. Prisutnima je predstavljen „Protokol za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite namenjen ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečijih brakova u lokalnoj zajednici “, koji je Romska ženska mreža već potpisala sa 18 jedinica lokalne samouprave, a u planu je da isti Protokol bude potpisan na nivou grada Beograda kao i sa beogradskim opštinama.

Nakon aktivne diskusije, dogovoren je nastavak i unapređenje postojeće saradnje svih aktera na lokalnom nivou u cilju prevencije i smanjenja stope negativne pojave dečijih brakova kao i svih oblika porodičnog i partnerskog nasilja.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...