HomeSta radimoOdržan okrugli sto u cilju prevencije porodičnog i partnerskog...

Održan okrugli sto u cilju prevencije porodičnog i partnerskog nasilja i dečijih brakova

U okviru kampanje „Mesec dana romskog ženskog aktivizma“, Romski centar za žene i decu Daje u saradnji sa GO Voždovac, organizovao je dana 07.04.2023.godine okrugli sto na temu: „Unapređenje saradnje civilnog sektora i opštine Voždovac u oblasti prevencije porodičnog i partnerskog nasilja i prevencije dečijih brakova na lokalnom nivou.“

Okruglom stolu je prisustvovalo više od 20 učesnika/ca, predstavnika/ca lokalnih vlasti, nadležnih institucija i civilnog sektora. Prisutnima je predstavljen „Protokol za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite namenjen ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečijih brakova u lokalnoj zajednici “, koji je Romska ženska mreža već potpisala sa 18 jedinica lokalne samouprave, a u planu je da isti Protokol bude potpisan na nivou grada Beograda kao i sa beogradskim opštinama.

Nakon aktivne diskusije, dogovoren je nastavak i unapređenje postojeće saradnje svih aktera na lokalnom nivou u cilju prevencije i smanjenja stope negativne pojave dečijih brakova kao i svih oblika porodičnog i partnerskog nasilja.

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...