HomeGalerijaOdržan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Održan peti trening u okviru Equality programa-vršnjački edukatori.

Dana 10. i 11. maja 2023.godine u hotelu Palace u Beogradu, održani su treninzi za vršnjačke edukatore u okviru Equality projekta.

Na treningu su učestvovali učenici/ce četiri beogradske škole: OŠ Zaga Malivuk, OŠ Branko Pešić, OŠ Jovan Cvijić i OŠ Arčibald Rajs i pedagoške/andragoške asistentkinje iz pomenutih škola.

Tokom dva dana posebno prilagođenog treninga učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pojmovima i značenjem ljudskih i specifno dečijih prava,garantovanih Konvencijom o pravima detata, međunarodnim instrumentom koji je kreiran u cilju brige o potrebama deteta i ostvarivanju osnovnih prava.

Učenici su kroz interaktivni i kreativni rad upoznati sa pravima ali, i obavezama koje imaju kao članovi zajednice u kojoj žive.Kroz posebno kreirane igrice i video materijale pokazali su veliku zainteresovanost za temu dečijih prava i želju da stečena znanja prenesu vršnjacima kroz vršnjačke radionice koje će voditi, nakon završenog treninga.

Izveštaj sastavila: Maja Škorić

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...