HomePublikacijeOdržane radionice u okviru L'Oreal projekta

Održane radionice u okviru L’Oreal projekta

PRVA RADIONICA
Naziv radionice:

Pisanje dnevnika kao način za prevazilaženje traume nasilja i svakodnevnog stresa
Mesto i datum održavanja:
Radionica je održana 29.12.2022.godine u naselju Veliki Mokri Lug, na teritoriji
opštine Zvezdara u Beogradu. Uslugu prostora za održavanje radionice smo dobile od udruženja „Ženski romski centar Nada“.
Učesnice:
Na radionici je učestvovalo 10 žena iz ovog naselja i članice udruženja Daje: Maja Škorić, Nada Đuričković i Anđela Močnik Petković.

Cilj radionice:
Cilj radionice je bio da se učesnice upoznaju sa benefitima pisanja ličnog dnevnika kao načina za prevladavanje svakodnevnog stresa kojem su naše korisnice izložene usled delovanja niza faktora (uključujući siromaštvo, život u izolaciji, porodično nasilje, diskriminaciju,nebezbedne uslove stanovanja).Naše iskustvo pokazuje da većina Romkinja ispoljava otpor prema psihološkoj podršci odnosno razgovorima sa stručnim licima. Diskutovale smo o načinima vođenja dnevnika i njegovim prednostima kao što su definisanje i usmeravanje emocija.
Postignuto:

Na radionici smo prihvatile da je vođenje dnevnika važno i u tu svrhu im je dodeljen materijal za tu svrhu.Takođe, podeljeni su lifleti sa novim brojevima telefona (pravnice i psihološkinja) i 10 novogodišnjih paketića za decu iz naselja.

DRUGA RADIONICA
Naziv radionice:
Kreativni rad pletenje kao način za prevazilaženje traume nasilja i svakodnevnog stresa
Mesto i datum održavanja:
Radionica je održana u naselju Zemun polje, dana 24.01.2023.godine, u prostorijama partnerske organizacije Centar za žene i decu Viktorija.

Učesnice:
Na radionici je učestvovalo 12 žena iz naselja i članice udruženja, Nada Đuričković, Jelena Marinković i Dženet Koko.
Cilj radionice:
Cilj ove radionice je bio da se učesnicama predstave benefiti kreativnog rada za prevazilaženje svakodnevnog stresa i smanjenje emocionalnih posledica pretrpljene traume izazvane nasiljem.Iz tog razloga, učesnicama su podeljeni paketi koji su sadržali pribor i materijal za pletenje.Tokom radionice se otvorila tema mogućnosti nastavka obrazovanja, promene zanimanja i stručnog usavršavanja koje su izrazile Romkinje iz ove lokalne zajednice.
Postignuto:
Na radionici je predstavljena pravno-psihološka klinika u okviru Loreal projekta(žene su ohrabrene da nam se obrate za psihološku i pravnu podršku) te im je podeljen pribor za pletenje i prehrambeni paketi. Takođe, podeljeni su lifleti sa novim brojevima telefona (pravnice i psihološkinja).Žene su otvoreno izrazile želju da učestvuju u psihološkim konsultacijama.

TREĆA RADIONICA
Naziv radionice:Upoznavanje korisnica sa novim prostorom i otvoren pristup za dalju saradnju

Upoznavanje starih korisnica sa novim prostorom, kako bi, u buduće, znale gde je naš prostor u kome su dobrodošle. Preselile smo se na adresu sedišta udružrnja.Značajno je da se više nećemo seliti.
Mesto i datum održavanja:
Radionica je održana u sedištu udruženja, u novoj kancelarijama u Gostivarskoj 28, dana 21.02.2023.godine.

Učesnice:
Na radionici je učestvovalo 15 žena iz naselja Veliki Mokri Lug i Marinkova bara, naselje Kamendin i Zemun polje. Radionicu su vodile članice udruženja Daje: Nada Đuričković, Jelena Marinković, Dženet Koko i Anđela Močnik-Petković.

Među ovim ženama je bilo višegodišnjih korisnica usluga našeg udruženja. Veći broj žena ima više od dvoje dece.
Cilj radionice:
Naša ideja je bila da im omogućimo manje brige u narednim danima oko prehranjivanja porodice. Cilj nam je da sa manje brige počnu da razmišljaju o sebi kao i da počenu da donose odluke. Svrha svega je da shvate da i one mogu da doprinesu kućnom budžetu i razmisle čime bi volele da se bave.
Postignuto:
Na radionici je učestvovalo 20 žena. Upoznate su sa otvorenim korišćenjem novog prostora i produženom uslugom psihološke i pravne klinike. Zadovoljstvo su nam pričinile žene jer su se odazvale u velikom broju kao i činjenica da su došle sa decom. Posebno nam je važno jer su upoznate sa novim prostorom koji je u našem trajnom vlasništvu.

ČETVRTA RADIONICA
Naziv radionice:
Poseta korisnicama iz seoskih sredina na obodu Beograda
Mesto i datum održavanja: Radionica je održana 14.03.2023. u ruralnim delovima grada Beograda, u seoskim sredinama na teritoriji opštine Mladenovac.
Učesnice:
Namenjena je ženama koje nisu mogle da dođu na radionicu koja se održavala u našem prostoru. Išle smo u obilazak žena koje žive izolovano u seoskim sredinama, takođe su naše višegodišnje korisnice. Ovim ženama su institucije fizički nedostupne i mogu doći do njih samo ako imaju novac za prevoz.

Cilj radionice:
Radionica je imala isti sadržaj kao i radionica koja je održana u našem prostoru.Napravile smo dogovor da, kada budu imale mogućnost i potrebu, dođu u naš prostor na konsultacije u okviru pravne i psihološke klinike.
Postignuto:
Saznale smo da su zainteresovane za obučavanje za pojedine ženske zanate jer mogu da pružaju usluge od kuće svojim komšinicama. Podelile smo pakete hrane sa istim ciljem da im, bar na kratko, smanjimo brigu oko prehranjivanja porodice. Želja nam je da u tom, malom, periodu mogu da razmišljaju o sebi kao osobi koja može da donosi odluke. Važno nam je da te odluke budu u pogledu brige o sebi. To smo postigle na radionici.

PETA RADIONICA
Naziv radionice:
Kako smo sada, posle više godina dok je zvaničan naziv radionice „Kako da zavolim sebe“

Mesto i datum održavanja:
Radionica je održana 20.marta 2023. godine u prostoru beogradskog hotela Palace.
Učesnice:
Žene koje su učestvovale u radionici su iz različitih gradova, dugogodišnje korisnice. Neke od učesnica radionice su postale naše nove saradnice. Među učesnicama je bilo i novih korisnica. To je doprinelo tome da radionica ima različitu dinamiku.
Cilj radionice:
Cilj radionice je: Proveriti, uživo, stanje i situaciju višegodišnjih korisnica/saradnica, te videti uživo i saslušati nove korisnice.

Postignuto:
Preovladala je otvorenost i spontanost tokom radionice. Nove saradnice su pričale svoje lične priče, podelile su svoja iskustva nasilja dok su višegodišnje učesnice pričale o situacijama koje su u njihovom gradu/opštini a tiče se oblasti nasilja, bezbednosti i diskriminacije. Na kraju radionice smo se dogovorile da žene mogu da pišu o situaacijama koje se dešavaju u njihovom gradu/opštini a tiču se nasilja, bezbednosti ili diskriminacije.Važno nam je da za to imamo obezbeđena sredstva, kao podrška ženama.U skladu sa nazivom radionice, a i kao deo osmomasrtovskih događanja, ženama smo poklonile „Poklon kartice“ da mogu sebi da kupe poklon.

ŠESTA RADIONICA
Naziv radionice:
Zajednička radionica sa donosiocima odluka
Mesto i datum održavanja:
Radionica je održana 07. 04. 2023. godine u prostorijama GO Voždovac u Beogradu.
Učesnici:
Na radionici je prisustvovalo više od 20 učesnika/ca, predstavnika/ca lokalnih vlasti, nadležnih institucija i civilnog sektora.
Ovom radionicom su u istom prostoru bile Romkinje i donosioci odluka, zapravo stanovnice naselja i predstavnici lokalne vlasti.
Cilj radionice:
Cilj ove radionice je omogućavanje ženama iz naselja, koje se često na šalterima pitaju koji im dokument još treba i kako se dolazi do nekog prava, i predstavnika institucija ( CRS, Dom zdravlja, policija, Zaštitinik građana, kancelarije opštine
Voždovac) omogući da postave pitanja i naprave dogovor o lakšem donošenju odluka.Pronalaženje propusta u procedurama.

Postignuto:
Prisutnima je predstavljen „Protokol za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite namenjen ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečijih brakova u lokalnoj zajednici “.Nakon aktivne diskusije, dogovoren je nastavak i unapređenje postojeće saradnje svih aktera na lokalnom nivou u cilju prevencije i smanjenja stope negativne pojave dečijih brakova kao i svih oblika porodičnog i partnerskog nasilja.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...