HomeVestiMinistarka prosvete u poseti školi "Branko Pešić" u kojoj...

Ministarka prosvete u poseti školi „Branko Pešić“ u kojoj Daje sprovodi program vršnjačke edukacije

Povodom Svetskog dana Roma, 8. aprila, ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović obišla je, Osnovnu školu „Branko Pešić“ u Zemunu, u kojoj Romski centar za žene i decu Daje, uz podršku Equality funda, sprovodi projekat vršnjačke edukacije.

Ministarka je prisustvovala priredbi, koju su osmislili učenici i nastavnici, posle koje je navela da je ova škola primer inkluzivnog i podsticajnog okruženja za svu decu. Osnovna škola „Branko Pešić“ je inače ustanova jedna od devet resurs centara za inkluzivno obrazovanje.

-Ustanove koje imaju ovaj status imaju posebnu ulogu jer su rasadnici primera dobre prakse i svim ostalim školama prenose svoja iskustva, znanja i veštine u ovoj oblasti- rekla je ministarka.

Đukić Dejanović je apelovala na učenika 7. i 8.razredu na meru afirmativnog upisa učenika romske nacionalnosti u srednje škole. Posebno je naglasila da je važno da devojčice upišu srednju školu i nastave svoje obrazovanje, kao i da su im na raspolaganju stipendije i afirmativna mera upisa na državne fakultete i više škole.

Takođe je podsetila i da učenici romske nacionalnosti u ovoj školi, kao i u još 59 škola, imaju izborni program Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Osnovna škola „Branko Pešić“ je među četiri beogradske škole u kojoj Daje sprovodi projekat vršnjačke edukacije, u okviru kojeg su do sada održane radionice o rodnoj ravnopravnosti, nenasilnoj komunikaciji, vršnjačkom nasilju i posledicama, dečijim pravima. U okviru projekta učenici su upoznati i sa platformom eq-drugari.rs.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...