SOS telefon 0800 002 007

Radno vreme SOS besplatnog telefona i mobilnog broja 063 340 365 je dostupan korisnicama 24 časa dnevno svakog dana. Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja.

Besplatna SOS linija

0800 002 007

SOS broj 00-24

063 340 365

Radno vreme

Svaki dan 00-24h

Adresa

Gostivarska 28, Voždovac, Beograd

Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima

 • sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva
 • veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje
 • žena nije kriva za nasilje koje je preživela
 • nasilnik je odgovoran za nasilje
 • nasilnikova je krivica i sramota

Konsultantkinje podržavaju žene

 • da prave sigurnosni plan ukoliko su u opasnim situacijama
 • da znaju koje institucije im mogu ponuditi koju vrstu podrške
 • da izađu iz logike žrtve i ćutanja i budu proaktivne u procesu izlaženja iz nasilja
 • da postave granice prema nasilju
 • da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
 • da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • da razmotre moguće izbore i izaberu kako žele da žive