Šta radimo

SOS TELEFON

0800 002 007 BESPLATNA SOS LINIJA
Radnim danima od 10h-15h
063 340 365 & 060 1318355 mobilne linije dostupne 24 sata

Besplatan SOS broj 0800 002 007 u organizaciji radi pet dana u nedelji od 10h do 15h. Pored fiksnog brojа 011 3987898 i besplatanog SOS broja mobilni brojevi 063 340 365 i 060 131 83 55 su dostupni korisnicаmа 24 čаsа dnevno svаkog dаnа u godini.

Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:

* sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva;

* veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje;

* žena nije kriva za nasilje koje je preživela;

* nasilnik je odgovoran za nasilje;

* nasilnikova je krivica i sramota.

Konsultantkinje podržavaju žene:

* da prave sigurnosni plan ukoliko su u opasnim situacijama;

* da znaju koje institucije im mogu ponuditi koju vrstu podrške;

* da izađu iz logike žrtve i ćutanja i budu proaktivne u procesu izlaženja iz nasilja;

* da postave granice prema nasilju;

* da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine;

* da veruju sebi i ponovo zavole sebe;

* da razmotre moguće izbore i izaberu kako žele da žive.

INDIVIDUALNI RAZGOVORI – KONSULTACIJE

Na zakazivanje: 063 340 365 & 060 1318355
Individualni razgovori se obavljaju svakog radnog dana od 15 do 18 h
Ova usluga je besplatna.

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, radi posebno edukovana konsultantkinja za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i ima višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:

* sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva
* veruje se iskustvu žena koje su preživele nasilje
* žena nije kriva za nasilje koje je preživela
* nasilnik je odgovoran za nasilje
* nasilnikova je krivica i sramota

Psihološke konsultacije

Ova usluga je besplatna i obavlja se u prostorijama organizacije na zakazivanje. Uslugu psihološke podrške obavlja psihološkinja organizacije jednom nedeljno u dogovoru sa klijentkinjom.

Psihološku podršku pružamo i putem telefona, pozivom na mobilni broj 061- 1950 163 od 10h-15h, a u dogovru sa klijentkinjom moguće su i online konsultacije.

Pravna podrška je dostupna korisnicma svakim radnim danom od 10h-15h na broj telefona 061 1950 126

Konsultantkinje podržavaju žene:

* da pokrenu sve institucionalne mehanizme zaštite i svoj lični sigurnosni plan kad su u opasnosti
* da budu informisane i upućene u ustanove koje im mogu dati zaštitu
* da budu informisane o svim pravnim mogućnostima zaštite od nasilja
* da izađu iz uloge žrtve i ćutanja i preuzmu odgovornost i inicijativu u procesu izlaženja iz nasilja
* da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
* da veruju sebi i ponovo zavole sebe
* da izaberu kako žele da žive

Kontaktirajte nas Email-om na adresu:
romadae@yahoo.com

Još jedna mogućnost kao vid komunikacije.

Ovaj vid komunikacije je namenjen svim ženama kojima je ovako jednostavnije. Ovaj vid komunikacije omogućava komunikaciju u svakom momentu i anonimnost.

Ponekada nam dođe da kažemo sve i odmah a tada nema drugih mogućnosti ili je teško izgovoriti, zapišite i zajednički ćemo potražiti odgovor.

Možete postavljati pitanja koja su vama važna. Možda se samo niste odlučile na sledeći korak, pa vam je potrebno da to sa nekim podelite ili vam treba podrška da razumete šta se desilo.

Ako vam je potreban pravni savet, pišite nam. Ako vam je potrebno da podelite kako se osećate, pišite nam.

Spisak korisnih adresa i telefona, na Nacionalnom nivou možete preuzeti ovde