Aktivizam

Saopštenje povodom Međunarodnog dana Roma

Od 1990. godine, svakog 8.aprila obeležava se Međunarodni dan...

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas...