CHAT:

26. Februar 2020

Poplave

18. Februar 2017

Zvala sam Marka Blagojevića koji mi je rekao da će biti poplave, a naša opština je to negirala da ne bi došlo do panike (...) Vlasti su trebale da smeste 48 romskih porodica, ali su se ne/Romi bunili rečima „ zar baš moraju da dođu u smeštaj, zar nemaju neke rođake gde mogu da odu?“. Meni su ukrali telefon kojim sam to sve snimila. Prebacivali su ženama što dolaze sa decom, što su toliko rodile dece. Direktor je govorio da romska deca prave probleme, da vrište. Centar za socijalni rad je rekao da im je dao veš mašinu i da je to dovoljno (...) Dva kombija je u Obrenovcu spašavalo više od 700 ljudi. Ljudi su sami svojim mašinama spašavali komšije. Videla sam trudnicu Romkinju koju su baš maltretirali. (Zdravka Simić, Smederevska Palanka) Ja sam ušla u sportski centar gde su smestili evakuisane sa poplavljenih područja, kao Romkinja. Romi i Romkinje su mi se požalili da ne dobijaju hranu koja stiže i ulazi kroz vrata, „a izlazi kroz prozor“. Kažu da su ljudi donosili pomoć i garderobu koju njima nisu davali...

Opširnije...

Projekat radio emisija Minijature o maksi temama

16. Februar 2017

Projekat radio emisija „Minijature o maksi temama“ realizovala je ekipa nezavisnih novinarki - Ana Marija Ranković, Aleksandra Živković i aktivistkinja feminističkog pokreta Marija Perković, uz logističku podršku Novinarske asocijacije Rusina (Novi Sad) i solidarnu podršku Rekonstrukcije-ženski fond (Beograd). Serijal emisija se bavi ključnim poltičkim temama savremenog doba – fašizmom, nacinalizmom, rasizom i sl. Serijal možete poslušati na sledećim linkvima: FAŠIZAM – http://www.rwfund.org/2016/12/13/fokus-na-fokus-fasizam/ Fašizam je, svojom pojavom u prvoj polovini XX veka, toliko uzdrmao svet da je analiza te ideologije išla sa različitih ideoloških strana, i mada postoje izvesne razlike u razumevanju uzroka pojave fašizma, u jednom su različite teorijske škole ipak bile složne – u njegovoj osudi. Važno je podsetiti se, da je tokom uspona fašizma i nacizma najveći deo Evrope ćutao, te da je kritika stizala samo sa marksističkih pozicija, praktično sve dok fašizam nije krenuo u svoj ratni pohod...

Opširnije...

Kratke price o iskustvima poplava 2014

16. Februar 2017

Zvala sam Marka Blagojevića koji mi je rekao da će biti poplave, a naša opština je to negirala da ne bi došlo do panike (...) Vlasti su trebale da smeste 48 romskih porodica, ali su se ne/Romi bunili rečima „ zar baš moraju da dođu u smeštaj, zar nemaju neke rođake gde mogu da odu?“. Meni su ukrali telefon kojim sam to sve snimila. Prebacivali su ženama što dolaze sa decom, što su toliko rodile dece. Direktor je govorio da romska deca prave probleme, da vrište. Centar za socijalni rad je rekao da im je dao veš mašinu i da je to dovoljno (...) Dva kombija je u Obrenovcu spašavalo više od 700 ljudi. Ljudi su sami svojim mašinama spašavali komšije. Videla sam trudnicu Romkinju koju su baš maltretirali. (Zdravka Simić, Smederevska Palanka) Ja sam ušla u sportski centar gde su smestili evakuisane sa poplavljenih područja, kao Romkinja. Romi i Romkinje su mi se požalili da ne dobijaju hranu koja stiže i ulazi kroz vrata, „a izlazi kroz prozor“. Kažu da su ljudi donosili pomoć i garderobu koju njima nisu davali...

Opširnije...
1