CHAT:

Publikacije o nasilju

Knjiga sadrži pisma najpoznatije revolucionrake radničkog pokreta - “Roze Luksemburg. Njena pisma otkrivaju svu složenost same Rozine ličnosti, njena raznolika intersovanja I tankoćutnost, otvoren um, I nepokoljebljivu veru u revoluciju.

Nudi i teorijske i praktične ideje koje mogu "proizvesti" koordinisan i efektivan odgovor lokalne (nadležne institucije) i šire (političko-upravljačke strukture) zajednice u odnosu na najučestaliji vid nasilja prema ženama - nasilje u intimnim partnerskim vezama. Jedinstvenost ove knjige je u tome što autorka empirijski istražuje intervencije i aktivnosti profesionalaca u nadležnim službama i daje konkretne smernice za njihovo unapređivanje na način koji je dobrobitan za žene žrtve nasilja.

"Zapadnjački patrijarhalni belački poredak zahteva od nas da verujemo u to kako postoji inherentan konflikt između onog što osećamo i onog što mislimo - dakle, između poezije i teorije. Lakše je vladati ljudima kad je jedan deo njihovog bića odvojen od drugog, kad je od njega odlomljen i s njim stoji u neravnoteži. Međutim, postoje i drugačije konfiguracije i drugačiji načini da se doživi svet iako ih je često teško imenovati."(iz Uvoda ove knnige)

U junu 2014. studenti/kinje Arhitektonskog fakulteta u Beogradu su samoinicijativno organizovali vannastavne radionice "Novi modeli stanovanja za ugroĹľene u poplavama", između ostalih i radionicu "SOS stanovanje - arhitektura u vanrednim situacijama". Za ovo zna nekolicina onih koji su čitavu stvar pokrenuli, nekoliko profesora, možda još poneko.

"Ovo nije prva knjiga koja govori kako se državne politike odnose prema seksualnosti i reproduktivnom zdravlju Roma, ali je prva koja to povezuje sa porodičnim životom, evropskom kulturnom istorijom i širom slikom."(iz intrevjua sa priređivačem knjige)

"Veliki deo feminističke teorije razvile su privilegovane žene koje žive unutar centra i čije viđenje stvarnosti retko uključuje znanje i svest o životima žena i muškaraca koji žive na margini. Kao posledica toga, feministička teorija gubi celovitost, nedostaje joj obuhvatna analiza koja uključje ceo niz ljudskih iskustava"