CHAT:

Ženska biblioteka

"Veliki deo feminističke teorije razvile su privilegovane žene koje žive unutar centra i čije viđenje stvarnosti retko uključuje znanje i svest o životima žena i muškaraca koji žive na margini. Kao posledica toga, feministička teorija gubi celovitost, nedostaje joj obuhvatna analiza koja uključuje ceo niz ljudskih iskustava"

"Zapadnjački patrijarhalni belački poredak zahteva od nas da verujemo u to kako postoji inherentan konflikt između onog što osećamo i onog što mislimo - dakle, između poezije i teorije. Lakše je vladati ljudima kad je jedan deo njihovog bića odvojen od drugog, kad je od njega odlomljen i s njim stoji u neravnoteži. Međutim, postoje i drugačije konfiguracije i drugačiji načini da se doživi svet iako ih je često teško imenovati."(iz Uvoda ove knnige)

Knjiga sadrži pisma najpoznatije revolucionrake radničkog pokreta - “Roze Luksemburg. Njena pisma otkrivaju svu složenost same Rozine ličnosti, njena raznolika intersovanja I tankoćutnost, otvoren um, I nepokoljebljivu veru u revoluciju.

Nudi i teorijske i praktične ideje koje mogu "proizvesti" koordinisan i efektivan odgovor lokalne (nadležne institucije) i šire (političko-upravljačke strukture) zajednice u odnosu na najučestaliji vid nasilja prema ženama - nasilje u intimnim partnerskim vezama. Jedinstvenost ove knjige je u tome što autorka empirijski istražuje intervencije i aktivnosti profesionalaca u nadležnim službama i daje konkretne smernice za njihovo unapređivanje na način koji je dobrobitan za žene žrtve nasilja.