CHAT:

26. Februar 2020

Nemačka banka izdvaja 2,3 miliona evra za obrazovanje i zapošljavanje Roma u Srbiji

27. Mart 2017

diskriminacija_romkinja2

Nemačka razvojna banka KfW će izvojiti više od 2,3 miliona evra za obrazovanje i zapošljavanje mladih Roma u Srbiji, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Državni sekretar u tom ministarstvu i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade Roma Nenad Ivanišević razgovarao je danas sa predstavnicima Romskog obrazovnog fonda. Menadžerka projekta za Srbiju Nataša Kočić Rakočević istakla je da je planirano 500 stipendija za stručno obrazovanje Roma, 50 plaćenih stažiranja do 2019. godine, dok je 75 svršenih srednjoškolaca iz stručnih škola ciljna grupa za dugoročno zapošljavanje. Projekat “Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika” trajaće 30 meseci.

Opširnije...

Nemogućnost zapošljavanja glavni razloga zbog kojeg Romi odlaze u zemlje EU

27. Mart 2017

diskriminacija_romkinja3

Više od 7.000 ljudi prošle godine vratilo se u Srbiju po sporazumu o readmisiji, dok se po istom osnovu u prva dva meseca ove godine, po tom osnovu vratilo se više od 500 ljudi, rečeno je na konferenciji “Saradnja kao model zapošljavanja – Zapošljavanje Roma povratnika – ka odgovornosti i razvoju”. Između 75 i 80 odsto povratnika, konstatovano je, pripada romskoj nacionalnoj manjini, a nemogućnost zapošljavanja jedan je od glavnih razloga zbog kojeg oni ponovo odlaze u zemlje EU. Državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Ivanišević je tim povodom najavio da će s Komesarijatom za izbeglice raditi na utvrđivanju broja onih koji stalno pokušavaju da odu iz Srbije. To je, prema njegovim rečima, važan polazni osnov za integraciju, jer će se utvrditi šta je to zbog čega povratnici ne ostaju Srbiji. – Obrazovanje Roma, možda je najvažnije, bez toga teško da može da se govori o izlasku iz začaranog kruga siromaštva – rekao je Ivanišević, koji smatra da su važne podsticajne mere koje je NSZ utvrdila i za Rome koji otpočinju stalni posao...

Opširnije...

Jedinstven zakon u državi, različita primena u lokalu

18. Februar 2017

diskriminacija_romkinja4

Zorica Saćipović – moderatorka konferencije, pravnica na SOS telefonu, Biljana Stepanov – koordinatorka SOS telefona u Kikindi, Ana Saćipović – koordinatorka SOS telefona u Nišu, Miroslava Despotović – SOS telefon u Vranju Udruženje Romkinja Osvit dobilo je 13. februara novu, besplatnu SOS telefonsku liniju na romskom i srpskom jeziku. Za ovu donaciju zaslužan je Telekom Srbija, a pomoć se može potražiti na broju 0800/10 09 09. Ovo udruženje, trenutno jedino u Srbiji, pruža usluge SOS telefona 24 sata, sedam dana u nedelji, u skladu sa Zakonom o primeni Konvencije Saveta Evrope. Ova besplatna SOS linija je primer dobre prakse. No, i ovo kao i udruženja slična njemu, nailaze na niz prepreka, a u vezi sa Zakonom o primeni konvencije SE i odnosom lokalnih samouprava prema njihovim zahtevima. „Grad Niš usvojio je mnogo dokumenata kojima je predviđeno aktiviranje SOS telefona, ali rad postojećeg SOS telefona na romskom i srpskom jeziku nije prepoznat kao kvalitetna usluga...

Opširnije...

STANJE LJUDSKIH PRAVA I DISKRIMINACIJA ROMA

16. Februar 2017

diskriminacija_romkinja5

Romi u EU isključeni su iz sustava obrazovanja, najčešće žive ispod granice siromaštva i u neadekvatnim uvjetima, veliki broj nije radno aktivan, a u isto vrijeme nisu upoznati s okvirom borbe protiv diskriminacije i sustavom podrške žrtvama - pokazuje to Drugo europsko izvješće o manjinama i diskriminaciji (EU-MIDIS II) koje je 29. studenog 2016. objavila Agencija za temeljna prava EU (FRA). Autor: Ured pučke pravobraniteljice Rezultati istraživanja, u koje je po prvi puta uključena i Hrvatska, u skladu su sa stanjem ljudskih prava i diskriminacije Roma, na koje pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorava u Godišnjim izvješćima i pojedinačnim slučajevima. Izvješće je temeljeno na istraživanju provedenom u Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Grčkoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj, a uključivalo je nešto manje od 8 tisuća osobnih intervjua s osobama romske nacionalnosti, koje žive u kućanstvima s ukupno više od 33 tisuće osoba...

Opširnije...

Integracija povratnika po sporazumu o readmisji

16. Februar 2017

diskriminacija_romkinja6

Tema press konferencije je bila Integracija povratnika po sporazumu o readmisiji. Potpisivanjem ovog Sporazuma 2009.g. država Srbija je preuzela odgovornost integracije povratnika u društvo. Zašto je ta INTEGRACIJA do sada samo na papiru? Da li država poštuje potpisane dokumente sa EU? Zašto povratnici ne dobijaju prave informacije o svojim pravima? Projekat podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava kao deo programa za poboljšanje položaja i statusa Roma u R.Srbiji..

Opširnije...

Formiranje Koordinacionog i Stručno-operativnog tela za spovođenje Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

16. Februar 2017

diskriminacija_romkinja7

U razgovorima koji su vođeni u zgradi Vlade Republike Srbije između državnog sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodraga Poledice i predstavnika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, predsednika prof. Vitomira Mihajlovića, potpresednika Živojina Mitrovića i predsednika IO Tefika Ramadanovića, dogovoreno je formiranje Koordinacionog i Stručno-operativnog tima za sprovođenje i praćenje Strategije za poboljšanje položaja Roma i Romkinja za period 2016-2015 godine. Poledica je rekao da je potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović, naložila hitno formiranje Koordinacionog i Stručno-operativnog tima koji će implementirati i monitorisati Strategiju. - Sugestija za formiranje Koordinacionog tela stigla je iz Evropske komisije. Naš predlog je da u Koordinacionom telu budu zastupljena sedam ministarstva, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i Nacionalni savet romske nacionalne manjine...

Opširnije...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15