CHAT:

26. Februar 2020

Predstvaljeno istrаživanje Rodno zasnovano nasilja nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške

11. Decembar 2019

Romski centar za žene i decu Daje predstavio je danas u Medija centru istraživanje Rodno zasnovano nasilja nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške“. Prema istraživanju više od dve trećine Romkinja u Srbiji stupilo je u „brak“ pre navršene osamnaeste godine, a čak njih 30% u uzrastu između 13 i 15 godina. Romski centar za ženu i decu Daje počeo je projekat u saradnji sa Švedskom fondacijom Kvinna Till Kvinna pod nazivom „Žene romkinje u javnom zagovaranju“. U okviru projekta sprovedeno je istraživanje u osam opština na teritoriji Srbije (Smederevska Palanka, Kragujevac, Kostolac, Voždovac, Palilula, Zemun, Zvezdara). Anketom je obuhvaćeno ukupno 180 romskih žena koje žive u nestandardnim naseljima u odabranim opštinama. Više od polovine romskih žena postaju majke pre navršene osamnaeste godine, dok jedna trećina prvo dete rodi između 14 i 16 godna. Podaci pokazuju da rano i/ili prisilno stupanje u bračnu/vanbračnu zajednicu onemogućava devojčice da nastave završe školovanje, odnosno da sprečavanje ranih i prisilnih veza deluje kao protektivni faktor kad je u pitanju obrazovanje romskih devojčica...

Opširnije...

Stop ubijanju žena!

09. Decembar 2019

diskriminacija_romkinja2

Autonomni ženski centar, Žene u crnom iz Beograda, NENA - grupa za mir i prava žena, Leskovac, udruženje žena Anima iz Đulića, i Fondacija CURE iz Sarajeva organizovali su protest 6. decembra 2019. od 13h do 14h, na Trgu Republike, pod imenom „Stop ubijanju žena“! One su postavljanjem stotinu crvenih cipela u ulici Knez Mihajlova simbolično podsetile na ubijene žene. Povodom obeležavanja 6. decembra, tridesetogodišnjice od Montrealskog masakra,[1] jednog od međunarodnih datuma kada širom sveta izlazimo na ulice, u znak sećanja na žene koje su ubili muškarci samo zato što su žene, tražimo od institucija da veruju ženama kad prijavljuju nasilje i reaguju odmah i efikasno na svaku prijavu. Samo rano otkrivanje i sankcionisanje muškog nasilja prema ženama može umanjiti broj ubijenih žena širom sveta koji iznosi 87 000 godišnje (podatak iz 2017. godine)saopštio je Autonomni ženski centar. Ukupno 87 000 žena je namerno ubijeno u 2017. godini. Više od polovine njih (58 %) – 50 000 su ubili partneri ili članovi porodice, što znači da svakog dana 137 žena širom sveta ubiju članovi porodice...

Opširnije...

Rodno zasnovano nasilja nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške

09. Decembar 2019

Romski centar za žene i decu Daje organizuje konfereciju za medije na kojoj će biti predstvaljeno istraživanje „Rodno zasnovano nasilja nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške“ Konferencija će biti održana sutra u utorak 10. decembra 2019.godine u 12:00 časova u Medija centru u Beogradu (mala Sala) . Romski centar za ženu i decu Daje počeo je projekat u saradnji sa Švedskom fondacijom Kvinna Till Kvinna pod nazivom „ Žene romkinje u javnom zagovaranju“. Istraživanje je sporvedeno u osam opština na teritoriji Srbije (Smederevska Palanka, Kragujevac, Kostolac, Voždovac, Palilula, Zemun, Zvezdara). Anketom je obuhvaćeno ukupno 180 romskih žena koje žive u nestandardnim naseljima u odabranim opštinama.

Opširnije...

16 Dana aktivizma

04. Decembar 2019

diskriminacija_romkinja4

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, organizacija iz Kruga Vojvodina organizovala je konferenciju pod nazivom „Koliko su usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici dostupne ženama sa invaliditetom?“ Na konferenciji su govorili Tatjana Nikolić, Članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vršac, Olivera Pejak-Prokes, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Ivan Radin, iz Policijske uprave Zrenjanin, Jelena Stojinović, iz Centar za socijalni rad "Sava" Sremska Mitrovica, Danica Todorov, ispred Centara za žrtve seksualnog nasilja i Andrijana Covic ispred ...IZ KRUGA - VOJVODINA. Završna konferencija je realizovana u okviru rada na unapređenju podrške za žene sa invaliditetom koji su tokom dve godine realizovali ...IZ KRUGA - VOJVODINA i UN Women Serbia uz finansijsku podršku Evropske komisije. Takodje organizacija iz Kruga Vojvodina MREŽA “...IZ KRUGA - SRBIJE” u okviru 16 dana aktivizma organizuje performans "Stop može i drugačije"...

Opširnije...

Kampanja OEBS-a za 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2019. godini: Prekinimo tišinu

27. Novembar 2019

diskriminacija_romkinja5

Povodom obeležavanja godišnje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2019. godini: Prekinimo tišinu, Organizacija za evropsku bezbednost (OEBS) danas pokreće kampanju u Srbiji i širom jugo-istočne i istočne Evrope pod naslovom: ,,Prekinimo tišinu” prenosi portal Nedeljnik. Kampanja je zasnovana na ključnim nalazima istraživanja o dobrobiti i bezbednosti žena koje je tokom 2018. godine sproveo OEBS na uzorku od 15,000 žena koje su bile intervjuisane u sedam zemalja učesnica OEBS-a: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Moldavija i Ukrajina. Samo u Srbiji, preko 2,000 žena učestvovalo je u istraživanju. Nasilje prema ženama utiče na žene svih uzrasta i iz svih krajeva Srbije, bez obzira na njihov socijalni i finansijski status. Prema OEBS-ovom istraživanju više od četvrtine ispitanica je izjavilo da je u okviru sopstvenog porodičnog i prijateljskog okruženja lično poznavalo ženu koja je bila izložena nasilju...

Opširnije...

Danas je medjunardoni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25. Novembar 2019

diskriminacija_romkinja6

Danas je medjunardoni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim danom počinje i globallna kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma,svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Prema istraživanju koje je sproveo Romski centar za žene i decu Daje čak 90 odsto Romkinja je doživelo neku vrstu rodno zasnovanog nasilja. Svaka četvrta Romkinja najmanje jednom u toku života bila je prisiljena na seksualni odnos. Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je usvojen 2016, i predstavlja usklađivanje nacionalnog zakondavstva sa Istanbulskom konvencijom, predvidjeno je da policija ima pravo da izrekne hitne mere kojima se nasilnik po dolasku policije udaljva od žrtve i smešta u pritvor, medjutim većina Romkinju živi sa partnerovom porodicom u kući, tako da udaljavanje nasilnika za nju nije rešenje, jer ona biva viktimizirana iznova od strane njegove porodice...

Opširnije...

Danas Medjunarodni dan deteta

20. Novembar 2019

diskriminacija_romkinja7

Danas se obeležava Svetski dan deteta, dan kada su se zemlje UN obavezale da će štiti i unapredjivati prava svakog deteta. Ovaj međunarodni događaj je 1954. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Medjutim za mnogu decu romske nacionalnosti osnovna zagarantovana prava i dalje nisu dostupna. Veliki broj romske dece živi u velikom siromoštvu, izopštena iz društvenih tokova bez jednakih uslova i šansi koja imaju druga deca. U Srbiji ima oko 600 romskih naselja od čeka najveći broj čine naselja sa jako lošim i nepovoljnim uslovima za život. Romi i Romkinje koji žive u podstandardnim naseljima izloženi su većem stepenu diskriminacije i izolacije iz društvenih tokova, a prema iskustvu sa terena, nepovoljni socijalni, bezbednosni i higijenski uslovi u naseljima najviše pogađaju žene i devojčice. Prema istraživanju koje je sproveo Romski centar za žene i decu Daje više od 60 odsto Romkinja u Srbiji je stupilo u brak pre navršene 18 godine, a čak njih 30 odsto na uzrastu od 13 i 15 godina...

Opširnije...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15