CHAT:

26. Februar 2020

Praxis održao sastanke sa zajednicama u cilju razvoja kampanje zagovaranja

03. Decembar 2018

U okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji sprovode partnerske organizacije The Equal Rights Trust, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis, a koji je podržan od strane Evropske unije preko EIDHR, Praxis je organizovao dva konsultativna sastanka sa zajednicama pod nazivom „Razvoj kampanje zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji“. Sastanci su održani u Nišu i Beogradu, 8. i 14. novembra 2018. godine. Na sastancima je bilo prisutno 106 učesnika/ca prenosi portal Praxis. Sastanci sa zajednicama okupili su članice/ove ugroženih društvenih grupa, predstavnice/ke organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, studentkinje i studente pravnih klinika, aktivistkinje i aktiviste za ljudska prava na lokalnom nivou, kao i predstavnike lokalnih organa, ustanova, organizacija i nezavisnih institucija, ali i sva druga zainteresovana lica, sa ciljem zajedničkog doprinosa razvoju zagovaračke kampanje u rešavanju ključnih izazova i nedostataka u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira u Srbiji...

Opširnije...

Održana peta sednica Saveta za prava deteta

03. Decembar 2018

diskriminacija_romkinja2

U ponedeljak, 5. novembra 2018. godine održana je 5. sednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije. Sednici su prisustvovali Jasmina Miković, zamenica izvršne direktorke Praxisa i predsednica Upravnog odbora MODS-a, koja je i stalna članica Saveta za prava deteta i direktor MODS-a, Saša Stefanović prenosi portal Praxis. Direktor MODS-a, Saša Stefanović je prisutnima predstavio Preporuke za razvoj i unapređivanje mera, usluga i programa za sprečavanje izdvajanja dece iz porodica, odnosno za povratak dece u primarnu porodicu ukoliko je do razdvajanja došlo. Ove preporuke su nastale na osnovu zaključaka sa nacionalne konferencije „Jačanje porodice – pogled na mogućnosti“ a osnovna poruka je da bi postojeće resurse u različitim sektorima trebalo staviti u funkciju jačanja porodice i podrške ostanku deteta u porodici. Na sednici je bilo reči o Prednacrtu Zakonu o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Istaknuto je da ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se verifikuju sva prava deteta i instrumenti nezavisne kontrole i zaštite...

Opširnije...

Doneta prva presuda za zločin iz mržnje

16. Novembar 2018

diskriminacija_romkinja3

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM saopštio je da je u petak, 2. novembra 2018. godine, doneta prva krivična presuda za zločin iz mržnje. U presudi je motiv mržnje,uzet kao posebna otežavajuća okolnost, prilikom odmeravanja kazne za to krivično delo. Kako navodi Yucom u decembru 2012. godine je u Krivični zakonik Republike Srbije uveden član 54a "Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje" u kom se navodi da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost. Kako oni kažu od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci. U postupku, koji je vodila Kristina Todorović, advokatica YUCOM-a, a u kome je nasilje u porodici bilo motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije je prvi put donešena pravnosnažna presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu koja prilikom odmeravanja kazne, imajući u vidu motiv dela, primenjuje i član 54a Krivičnog zakonika...

Opširnije...

Projekat „Ocena bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima u opštini Zemun“

14. Novembar 2018

diskriminacija_romkinja4

Romski centar za žene i decu Daje počeo je u oktobru projekat u saradnji sa misijom OEBS u Srbiji koji za cilj ima ocenu bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima u opštini Zemun. Projekat će biti implementiran u periodu od 4 meseca i sprovešće procenu sigurnosne situacije i identifikovati sigurnosne rizike u podstandardnim naseljima na teritoriji opštine Zemun. U naseljima Zemun polje - Kamendin, Zemun polje - Divlje naselje, Vojni put blok 1 i Vojni put blok 2 i Bački Ilovik. Ocena bezbednosi se sprovodi kroz istraživanje na tertenu, četiri istraživača koji će ispitati 240 stanovnika, a rezultati će biti predstavljeni u izveštaju o stanju bezbednosnih i bezbednosnih rizika u podstandardnim naseljima na teritoriji opštine Zemun. U cilju informisanja javnosti o bezbednosnoj situaciji i bezbednosnim rizicima u ovim naseljima, organizovaće se javna tribina za predstavnike MSC Zemun, lokalnu samoupravu, nadležne institucije, druge nevladine organizacije i građane ...

Opširnije...

Dvedeset i jedna godina od ubistva Dušana Jovanovića

18. Oktobar 2018

diskriminacija_romkinja5

Dečaka romske nacionalnosti, Dušana Jovanović ubila su dvojica skinhedsa na današnji dan pre dvadest i jednu godinu. Dušan je ubijen zato što je Rom, zato što je imao drugačiju boju kože. Dušana su 18.oktobra 1997.godine, dok je išao do obližnje prodavnice da kupi sok u Beogradskoj ulici presrela dvojica skinhedsa, oborila na zemlju, a zatim išutirala do smrti. Neonacisti su dečaka udarali cokulama u glavu, ali i komadom oluka koji su odvalili. Zbog ubistva dečaka romske nacionalnosti na kaznu od deset godina maloletničkog zatvora osudjeni su tada maloletnici Milan Čujić (1980) i Ištvan Fendrik (1980) iz Zemuna. Oni su, umesto 19.oktobra 2007. godine, posebnim rešenjem Okružnog suda u Beogradu pušteni na slobodu u aprilu 2004.godine. "Ne, nemojte nositi crninu, Beograd je od danas crn. Ne palite sveće, zvonite samo srcem. Dušan je strašna žrtva. Mi smo postali i krst i crkva." Ovo je deo pesme koju je ubijenom Dušanu Jovanoviću posvetio pesnik Rajko Djurić...

Opširnije...

Socijalno uključivanje Roma u Srbiji bitno za njen ulazak u EU

08. Oktobar 2018

diskriminacija_romkinja6

Izvor Roma World. Šef sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Nikolas Bizel izjavio je 21. septembra da je socijalno uključivanje Roma od posebne važnosti za proces priključivanja Srbije Evropskoj uniji prenosi portal Roma World. On je naveo da je EU svesna da su Romi najveća etnička grupa u Evropi, a da su najviše diskriminisani. Cilj EU jeste da unapredi položaj Roma u zemljama koje pristupaju Uniji. EU je obezbedila četiri miliona evra za program podrške inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma u Srbiji, a 11 opština i gradova potpisalo je ugovore o planovima za uređenje romskih naselja, što će doprineti uključivanju te manjinske zajednice u društvo. Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović najavila je da to ministarstvo pravi novi akcioni plan za 2019. godinu kojim će se doprineti poboljšanju položaja Roma u Srbiji. “Više od 70% romskog stanovništva živi u neformalnim naseljima...

Opširnije...

Potrebno doneti zakon za legalizaciju romskih naselja

31. Avgust 2018

diskriminacija_romkinja7

Potrebna politička volja i donošenje zakona kojim bi se legalizovalo 200 Romskih naselja i na taj način poboljšao položaj preko 200 hiljada ljudi koji žive u katasrofalnim uslovima rekao je danas Osman Balić ekspert za oblast stanovanja i praćenja budžeta Stalne konferencije romskih udruženja gradjana (SKRUG). “Poslednje dve godine su najuspešnije godine za poslerartnu romsku istoriju. Nikada nismo imali toliko gradilišta, toliko uradjenjih kuća, kanalizacionih mreža ” rekao je Balić na predstavljanju izveštaja “Monitoring i analiza praktične politike u oblasti stanovanja kod Roma i Romkinja u Srbiji”. Balić je kazao da je Zakon o ozakonjenju doprineo boljem položaju Roma u naseljima, 300 objekata je zbog tog zakona legalizovano ili je u procesu legalizacije, ali kako kaže to nije dovoljno jer u Srbiji ima još 200 nelegalnih naselja u kojima živi oko 200 hiljada Roma. Kako objašnjava potrebna je politička volja u društvu da se ovaj problem reši, a prema njegovim rečima rešio bi se donošenjem zakona koji bi sva naselja legalizovao...

Opširnije...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15