CHAT:

26. Februar 2020

“Bezbednost pre svega”- rezulatati istraživanja

23. Avgust 2018

diskriminacija_romkinja1

Romski centar za žene i decu Daje sproveo je istraživanje o proceni rizika i stanja bezbednosti u 4 romska naselja na teritoriji opštine Zvezdara: Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Orlovsko naselje i Bosutska. Procena rizika i stanja bezbednosti izvršena je u okviru projekta “Bezbednost pre svega” koji je podržan od Misije OEBS u Srbiji, istraživanje je namenski započeto na teritoriji opštine Zvezdara koja je, do sada, imala najviše sluha za nacionalne manjine. Istraživanje se bavilo karakteristikama domaćnistava u odnosu na osnovne životne uslove važne za bezbednost (priključenost na električnu i telefosnku mrežu, na vodovnu mrežu i kanalizaciju obezbedjenost grejanja), kao i odnosom ispitanika prema javnim službama relevantnim za bezbednost, (policija, vatrogasne službe, službe za socijalni rad, službe hitne pomoći). Rezultati istraživanja pokazuju da većina ispitanih poseduje struju (91.7%), pijaću vodu (94.2%) i fiksni telefon (79.2%), dok su dve trećine (68...

Opširnije...

”Samooorganizovanje žena i udruživanje ženskih romskih organizacija”

08. Avgust 2018

diskriminacija_romkinja2

Izveštaj sa obuke za sticanje znanja iz oblasti pisanja projekata – ”Samooorganizovanje žena i udruživanje ženskih romskih organizacija” 27. do 30. jula 2018.godine, Novi Sad, Hotel “Sole mio” Udruženje Romski centar za žene i decu Daje je organizovalo obuku za Romkinje Cilj obuke je jačanje kapaciteta ženskih romskih organizacija u oblasti pisanja projekata i sticanja neophodnih znanja u pribavljanju finansijskih sredstava za funkcionisanje samih organizacija. Na obuci su učestvovale predstavnice ženskog romskog centra „NADA“ iz naselja Veliki Mokri Lug, ženskog romskog centra „SUNCE“ iz Obrenovca, predstavnice neformalne grupe „ Uspešne žene“ iz Požarevca i predstavnice novoosnovanog udruženja „ DE ANDRE“ iz Zemuna, ukupno 10 učesnica iz različitih beogradskih opština i žensko-romsko udruženje „Uspešne žene“ iz grada Požarevca. Tokom četiri radna dana, koliko je obuka trajala, učesnice su upoznate sa osnovnim elementima koje svaki projekat sadrži ( ciljevi projekta, ciljna grupa, aktivnosti i rezultati i evaluacija projekta)...

Opširnije...

KONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnika romske nacionalne manjine, u osnovnoj školi

07. Avgust 2018

KONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnika romske nacionalne manjine, u osnovnoj školi avg 6, 2018 Vesti KONKURS za podnošenje prijava kandidata s teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za obuku za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, posebno pripadnika romske nacionalne manjine, u osnovnoj školi I Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje poziv svim licima sa teritorije Republike Srbije zainteresovanim za pohađanje programa obuke za pedagoškog asistenta. II Od kandidata za pohađanje programa obuke za pedagoškog asistenta se očekuje da imaju interesovanja i veštine da: podstiču različite vidove saradnje učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice, pomažu upis dece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, pružaju podršku u savladavanju programa nastave i učenja kod učenika priradnika romske nacionalne manjine, razvijaju toleranciju, podržavaju nastavak školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine...

Opširnije...

20 godina od smrti velikana romskog pokreta Saita Balića

04. Avgust 2018

diskriminacija_romkinja4

Biografija Saita Balića Rođen 03.01.1932 god. u Nišu od majke Fatime i oca Osmana, starinara. Po završenom bravarskom zanatu završio je mašinski fakultet u Nišu i stekao zvanje mašinskog inženjera. U pokret emancipacije Roma uključuje se 1950 godine prilikom pokušaja komunističke vlasti tadašnjeg Niša da isele Rome iz njihove mahale u kojoj su živeli više od 80 godina. Uključuje se u društvo Rom „Iba Ademović“ koje je tada bilo jedno od nukleusa buđenja svesti o problemima Roma u tadašnjoj Jugoslaviji. Komunistički pogled na pitanje nacionalnih manjina i težnja za tihom asimilacijom Roma terale su napredne Rome da započnu borbu za svoja etnička i ljudska prava. Stvaranjem mreže društava Rom po čitavoj Jugoslaviji i buđenjem građanskog aktivizma kod Roma u zemljama centralne i istočne Evrope uspeo je da problem diskriminacije, društvenog položaja i neobrazovanja Roma učini vidljivim za međunarodnu javnost. Kao predsednik Svetske organizacije Roma pokrenuo je raspravu o Romima u mnogim zemljama Evrope...

Opširnije...

Devet meseci za usklađivanje statuta i drugih akata sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi

15. Jul 2018

diskriminacija_romkinja5

Beograd, 9. jul 2018. – Narodna skupština je usvojila dugo očekivane dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, među kojima se nalaze i neke korisne novine sa stanovišta borbe protiv korupcije, navode iz Transparentnosti Srbije (TS). Izmenama koje se odnose na proširenje kruga pitanja koja se uređuju statutom lokalne samouprave su obavezane da javnu raspravu sprovedu kod donošenja nekih akata, dok je za ostale to ostalo opciono. Najvažnije je to što će rasprave biti obavezne makar o delu budžeta (planiranje investicija), i to onom delu kod kojeg mišljenje građana po prirodi stvari najviše i može da utiče na konačnu odluku o tome na šta će biti trošena sredstva. Suštinski problem jeste to što nisu predviđena zakonska pravila o načinu održavanja javne rasprave, već je to ostavljeno za statute, tako da nema garancija da će one biti organizovane tako da učesnici imaju na raspolaganju sve potrebne informacije i dovoljno vremena da utiču na proces donošenja budžeta i drugih odluka...

Opširnije...

Kraći životni vek, nezaposlenost i diskriminacija su najveći problemi za Rome u Srbiji i regionu

16. Jun 2018

diskriminacija_romkinja6

Izvor: BLIC U četvrtak je u Beču održan prvi sastanak regionalne radne grupe za osmišljavanje standarda za budžetiranje javnih politika tako da budu osetljive za potrebe Roma. Tim povodom smo razgovarali sa vođom Akcionog tima Integracije Roma 2020 Orhanom Useinom. O čemu se razgovaralo na sastanku u Beču? Da li ste zadovoljni rezultatima sastanka? Prvi sastanak je prošao veoma uspešno. Radna grupa je usvojila metodologiju i radne procedure, kao i aktivnosti za budući period. Diskusija se fokusirala na budžetske sisteme ekonomija i razradili smo koncept budžetiranja odgovornog prema Romima. Mada se radi o inicijalnom sastanku, već smo razmotrili mogućnosti delovanja koje trebaju dovesti do budžetiranja odgovornog prema Romima i bolje implementacije politika. Eksperti su se upoznali sa kolegama sa kojima će sarađivati na terenu i mogu reći da je stvorena vrlo pozitivna radna atmosfera. Koja su najveća dostignuća projekta Integracije Roma 2020 u protekle dve godine? Prevashodno to što je uspostavljen funkcionalni sistem rada na integraciji Roma...

Opširnije...

Objavljen Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca

13. Jun 2018

diskriminacija_romkinja7

Beograd, 11. jun 2018. – Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, u saradnji sa MDTF grupom pripremio je Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca. Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca namenjen je strankama (tužiocu i tuženom) i drugim učesnicima u parničnom postupku kako bi svima bilo omogućeno ravnopravno i aktivno učešće u sudskom postupku. Osnovni cilj Vodiča jeste da omogući pristup pravdi i onim licima koja se ne koriste srpskim jezikom, odnosno jezikom nacionalne manjine u sudovima gde je taj jezik u zvaničnoj upotrebi, kao i gluvim, nemim i slepim licima, time što se daju uputstva kako da koriste pravo na sudskog tumača u parničnom postupku. Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca treba da posluži podizanju svesti o ulozi i pravu na sudskog tumača, tako što na jednostavan način prikazuje osnovne informacije o sudskim tumačima, načinu njihovog angažovanja, kao i troškovima koje stranka odnosno drugi učesnik ima ukoliko se koristi ovim pravom...

Opširnije...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15