Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Veliki deo feminističke teorije razvile su privilegovane žene koje žive unutar centra i čije viđenje stvarnosti retko uključuje znanje i svest o životima žena i muškaraca koji žive na margini. Kao posledica toga, feministička teorija gubi celovitost, nedostaje joj obuhvatna analiza koja uključuje ceo niz ljudskih iskustava”

Leave a comment