Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nudi i teorijske i praktične ideje koje mogu “proizvesti” koordinisan i efektivan odgovor lokalne (nadležne institucije) i šire (političko-upravljačke strukture) zajednice u odnosu na najučestaliji vid nasilja prema ženama – nasilje u intimnim partnerskim vezama. Jedinstvenost ove knjige je u tome što autorka empirijski istražuje intervencije i aktivnosti profesionalaca u nadležnim službama i daje konkretne smernice za njihovo unapređivanje na način koji je dobrobitan za žene žrtve nasilja.

Leave a comment