HomePublikacijeRomska biblioteka

Romska biblioteka

Romi statistički podaci

Romi statisticki podaciDownload

OSCE – Romi i policija

oebs romi i policijaDownload

KONVENCIJA O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Konvencija_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zenaDownload

SEKSUALNOST CIGANA O intimnosti: romska i autsajderska perspektiva

"Ovo nije prva knjiga koja govori kako se državne politike odnose prema seksualnosti i reproduktivnom zdravlju Roma, ali je prva koja to povezuje sa...

Model privremenog stanovanja: od koncepta do realizacije na primeru u romskom naselju

U junu 2014. studenti/kinje Arhitektonskog fakulteta u Beogradu su samoinicijativno organizovali vannastavne radionice "Novi modeli stanovanja za ugroĹľene u poplavama", između ostalih i radionicu...