HomeRomska zajednicaIstorija Roma i Romkinja

Istorija Roma i Romkinja

Svet obeležava 2.avgust – Dan sećanja na romske žrtve holokausta

Da podsetimo: „U noći između 2. i 3. avgusta 1944 godine, oko 3,000 muškaraca, žena i dece Roma ubijeno je u gasnim komorama, Porodičnom...

OTKRIVANJE ZABORAVLJENOG HOLOKAUSTA

Genocid nad Romima u Drugome svjetskom ratu bio je vrhunac anticiganizma i njihovog progona od neromskog stanovništva. No, umjesto da se romska žrtva na...

ISTORIJA, KULTURA I TRADICIJA ROMA I ROMKINJA

Kakva je i šta sadrži romska zastava?Na njoj je plavom bojom predstavljeno nebo, kao simbol slobode, bezgraničnog prostranstva I života pod vedrim nebom, bez...

PRVI SVJETSKI KONGRES ROMA I POČECI MEĐUNARODNOG ROMSKOG POKRETA

45 GODINA MEĐUNARODNOGA ROMSKOG POKRETAAutorica: Bibijana PapoPrvi Svjetski kongres Roma koji je održan u Londonu 1971. bio je i svojevrsna povijesna prekretnica za ovaj,...

NAUCNI DOKAZI O POREKLU ROMA

Iz DNA studija koje se nadopunjuju sa povijesnim dokazima iz islamskih izvora jasno je da su suvremeni Romi (12-15 milijuna) potomci nesretnih Hindusa koji...

NACISTIČKI GENOCID NAD ROMIMA

Jedno od najnovijih djela o stradanju Roma za vrijeme Drugoga svjetskog rata je zbornik The Nazi Genocide of the Roma: Reassessment and Commemoration kojeg...

HIMNA ROMA

Romski Gelem, gelem, lungone dromensa Maladilem bakhtale RomensaA Romale katar tumen aven,E tsarensa bahktale dromensa?A Romale, A Chavale Vi man sas ek bari familiya,Murdadas la e kali...

FELJTON – IZ ZABORAVLJENE POVIJESTI ROMA NA TERITORIJI EVROPE

NASELJAVANJE ROMA BILO JE DOBRO PRIMLJENO U POČETKU Dio Roma naseljava se u drugoj polovini XIV. stoljeća i na hrvatska područja. Tako je poznato...