HomeVestiMoraju se uložiti veći napori kako bi Romi imali...

Moraju se uložiti veći napori kako bi Romi imali jednak pristup osnovnim potrebama, čime se osigurava njihova zaštita od infekcije

U Evropi živi izmedju 10-12 miliona Roma ali mnogi od njhih i dalje žive u siromaštvu i isključenosti. Rasprostranjenost anticiganizma jača i pogoršava njihovu ekonomsku i socijalnu nemaštinu. Te nejednakosti i dalje postoje uprkos stalnim naporima na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou da se suzbiju predrsude, diskriminacija i zločini prema Romima i Putnicima, navodi se u zajedničkom saopštenju, Marije Pejčinovića Burić generalne sekretarke Saveta Evrope, i Helene Dalli, evropske komesarke za jednakost.

Kako kažu ovogodišnji Međunarodni dan Roma obeležava se u vreme kada se svet mobiliše za borbu protiv širenja virusa COVID-19, a evropske zemlje su usvojile specijalne mere koje za posledicu imaju da se svakodnevini život za mnoge ljude transformiše na načine na koji nikad nismo verovali da su mogući.

Vlade moraju da budu podržane od strane svih koji upravljaju krizom i moraju da budu slobodne da odlučuju o donošenju neophodnih mera ali sve mere moraju poštovati postojeći evropski okvir ljudskih prava, uključujući principe jednakosti i nediskriminacije.

„Zabrinuta sam“, kaže Marija Pejčinović Burić, „izveštajima da su neke evropske zemlje usvojile mere koje bi mogle rezultirati daljim ugrožavanjem ljudskih prava Roma i ometanjem njihovog ravnopravnog pristupa pružanju osnovnih javnih usluga, i najvažnije zdravstvene zaštite, sanitarije, pa čak i pijuće vode. Zabrinuti smo kad saznamo da su pružanje pomoći u hrani i isplata socijalnih davanja ugroženi i da neki političari krive Rome za širenje virusa.

Helena Dalli, evropska komesarka za ravnopravnost, kaže: „Online govor mržnje i lažne priče protiv Roma ponovo su u porastu. Mnogi Romi u Evropi i dalje se suočavaju sa anticiganizmom, diskriminacijom i socio-ekonomskom isključenošću u svom svakodnevnom životu – uprkos EU i nacionalnim pravilima protiv diskriminacije. Negativni stereotipi i predrasude i dalje su veoma prisutni u našem društvu. Zbog toga će Komisija predstaviti pojačanu strategiju za ravnopravnost Roma i uključivanje u evropsko društvo“.

Sada se moraju uložiti veći napori kako bi se osiguralo da Romi budu uključeni u društvo i da imaju jednak pristup osnovnim potrebama, čime se osigurava njihova zaštita od infekcije. Moramo da stojimo ujedinjeni. Jedini način za prevazilaženje krize je zajednički rad. Ako može biti ičega zaraznije od virusa, to je naša solidarnost. Evropljani sada moraju da se suprotstave jedni drugima navodi se u saopštenju.

U ovim izazovnim vremenima, pozivamo države članice da ulože posebne napore i da osiguraju da se marginalizovane grupe i etničke manjine, posebno Romi, ne suoče sa dodatnim nedostatkom, diskriminacijom, govorom mržnje ili zločinom iz mržnje.
Pozivamo sve evropske zemlje da se pridržavaju standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima i Evropske socijalne povelje pojačavanjem podrške marginalizovanim grupama i da učine sve što mogu kako bi sprečile da nacionalne ili etničke manjine, posebno Romi, ne postanu žrtve u trenutnoj krizi.

Pozivamo vlade da obezbede jednak pristup pružanju javnih usluga, što u vreme pandemije uključuje i obezbeđivanje hrane, čiste vode, kao i osnovnih sredstava higijene i zdravstvene zaštite naglasile su one.

Novi Strateški akcioni plan Saveta Evrope za uključivanje Roma i putnika (2020-2025) i predstojeća EU strategija Roma posle 2020. imaju za cilj da promovišu i zaštite ljudska prava Roma i putnika u Evropi, u borbi protiv anticiganizma i diskriminacije, i podsticanje njihove socijalne uključenosti. Oni pružaju konceptualni okvir za zaštitu demokratije kroz jednakost i socijalnu koheziju u različitim evropskim društvima.
Međunarodni dan Roma (8. april) dan je za proslavu romske kulture, istorije i jezika i za podizanje svesti o problemima s kojima se Romi i dalje suočavaju. Zvanično je proglašen 1990. godine tokom 4. svetskog kongresa Roma, u čast prvog velikog međunarodnog sastanka predstavnika Roma, 7. i 12. aprila 1971. godine, u Orpingtonu u blizini Londona, Velika Britanija.

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...