HomeVestiRegionalni skup Udružene

Regionalni skup Udružene

Romski centar za žene i decu Daje učestvovao je na reginalnom skupu Trag fondacije „Udružene“ koji je održan u Budvi od 27-29. februara 2020 godine. Na skup je učestvovalo 112 žena iz Srbije, Bosne i Hrecegovine, Hrvatske i Crne Gore.


Prvi dan je započet panel sesijom pod nazivom „Sužavanje prostora za ženska prava i pretnje sa desnice“. Panel je otvorio Remigiuš Bak iz Evropskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava koji je predstvaio istraživanje koje se bavi delovanjem desnice na globalnom nivou.

Nakon njega na panelu je govorila Nataša Dobreva, advokatica za ljudska prava iz Bugarske koja je pričala o porastu desnice u Bugraskoj kao i kampanjama koje su se vodile kako ne bi došlo do ratifikacije Istanbulske konvecije u Bugarskoj.

O prilikama u Hrvatskoj učesnicama panela se obratila Marina Škrabalo aktivistkinja i direktorica Solidarne – zaklade za ljudska prava i solidarnost iz Hrvatske. Ona je govorila o porastu ultrakonzervativnih ofanziva na demokratiju u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u EU.
Ona je istakla ključne strategije koje desničarski pokreti i partije primenjuju u Hrvatskoj:
• Mobilizacija oko nove zajedničke neprijateljske „rodne ideologije“ ugrožava hrvatsku katoličku naciju
• Normalizacija govora mržnje
• Lažne vesti bez žaljenja
• Politički i medijski napadi na branitelje ljudskih prava, nezavisne novinare i nezavisne institucije
• Zaustavljanje i rezanje javnih nalaza za civilno društvo, kulturu i medije
• Blokiranje reforme obrazovanja
• Politička i činovnička kontrola javne televizije
• Povrat suvereniteta nasuprot „plaćenika iz Brisela“
• Povrat ljudskih prava „ugrožene“ većine
• Katoličke, tradicionalne hrvatske obitelji protiv međunarodnog i globalnog kulturnog imperijalizma


Nakon panela učesnice su se podelile na grupe prema zemljama iz kojih dolaze, na grupama su kroz radionice diskutovale o izazovima sužavanja prostora u svojim zemljama i kako se globalno jačanje desnice reflektuje na kontekst u kome deluju.


Nakon toga svim učesnicama je prezentovano istraživanje Trag fondacije. Istraživačica Tanja Bjelanović je predstvaila ključne rezultate i zaključke istraživanja koje je za Trag fondaciju radila tokom 2019.

Nakon toga predstavnice OAK fondacije Fiona Moreli i Nina George su govorile o stratgiji i prioritetima fondacije za naredni period.


Takodje predstvaljna je o nova strategija Trag fondacije. Odžan je i panel koji je bio posvećen primerima organizovanja ženskih pokreta u drugim zemljma.

Panelistkinje su bile Marta Carramiñana Ramos, predstavnica Ženskog štrajka iz Španije, Paula Zore iz Hrvatske, koordinatorka Platforme za reproduktivna prava, koja je široka tačka mobilizacije poput inicijative #pravdazadjevojčice i političarka i spisateljica Izabela Palinska iz Poljske, koja je dala svoje uvide o organizovanju Crnih protesta i širokoj mobilizaciji oko ženskih prava u Poljskoj. Nakon ovog panela Amela Bičić je krenula nazad za Beograd,a na skupu je ostala Valentina Marinković do kraja drugog i trćeg dana.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...