HomeVestiStop ubijanju žena!

Stop ubijanju žena!

Autonomni ženski centar, Žene u crnom iz Beograda, NENA – grupa za mir i prava žena, Leskovac, udruženje žena Anima iz Đulića, i Fondacija CURE iz Sarajeva organizovali su protest 6. decembra 2019. od 13h do 14h, na Trgu Republike, pod imenom „Stop ubijanju žena“!
One su postavljanjem stotinu crvenih cipela u ulici Knez Mihajlova simbolično podsetile na ubijene žene.

Povodom obeležavanja 6. decembra, tridesetogodišnjice od Montrealskog masakra,[1] jednog od međunarodnih datuma kada širom sveta izlazimo na ulice, u znak sećanja na žene koje su ubili muškarci samo zato što su žene, tražimo od institucija da veruju ženama kad prijavljuju nasilje i reaguju odmah i efikasno na svaku prijavu. Samo rano otkrivanje i sankcionisanje muškog nasilja prema ženama može umanjiti broj ubijenih žena širom sveta koji iznosi 87 000 godišnje (podatak iz 2017. godine)saopštio je Autonomni ženski centar.

Ukupno 87 000 žena je namerno ubijeno u 2017. godini. Više od polovine njih (58 %) – 50 000 su ubili partneri ili članovi porodice, što znači da svakog dana 137 žena širom sveta ubiju članovi porodice. Više od trećine (30 000) žena, u 2017. godini namerno su ubili njihovi sadašnji ili bivši partneri, oni kojima su verovale ili oni koji su im govorili da ih vole (Podatak iz studije Rodno zasnovano ubistvo žena i devojaka, UNODC, 2018).

U 2019. godini u Srbiji je do sada ubijeno 25 žena, od strane bivših ili aktuelnih partnera i supruga, sinova, unuka, očuha, a zabeleženo još 12 pokušaja ubistva. Pet žena je prijavljivalo nasilje nadležnim institucijama, a pored toga trojica ubica su od ranije bili poznati policiji zbog nasilničkog ponašanja prema drugim članovima zajednice. Šest žena je ubijeno pištoljima i lovačkim puškama. Broj indirektnih žrtava femicida, odnosno osoba koje su ostale bez majke je 39.

Podaci su prikupljeni iz medijskih članaka jer javno dostupna državna statistika o broju femicida u Srbiji ne postoji, niti je formirano državno Nadzorno telo za praćenje femicida iako su ženske grupe ovaj zahtev uputile državi pre dve godine, a UN Specijalna izveštačica za praćenje nasilja prema ženama, Dubrakva Šimonović zatražila od država članica formiranje ovog tela 2015. godine. Tada je objasnila da svaki femicid mora biti pažljivo analiziran da bi se identifikovali propusti u zaštiti, sa ciljem da se poboljšaju i dalje razvijaju preventivne mere. U regionu, ovo telo formirano je samo u Hrvatskoj.

Broj ubijenih žena u zemljama bivše Jugoslavije je najbrojniji u Srbiji, a prati je Hrvatska.

Organizatorke protesta 2019. godine u Beogradu:
Autonomni ženski centar Beograd i Žene u crnom uz podršku aktiviskinja NENA – grupa za mir i prava žena, Leskovac, Udruženja žena “Anima” Đulići i Fondacije CURE, Sarajevo iz Bosne i Hercegovine.

Međunarodni dana borbe protiv nasilja prema ženama u svojim gradovim obeležiće i organizacije:
Oaza sigurnosti Kragujevac, Alternativni krug Kragujevac, Udruženje žena Peščanik Kruševac

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...