HomeVestiDanas je medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je medjunardoni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim danom počinje i globallna kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma,svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Prema istraživanju koje je sproveo Romski centar za žene i decu Daje čak 90 odsto Romkinja je doživelo neku vrstu rodno zasnovanog nasilja. Svaka četvrta Romkinja najmanje jednom u toku života bila je prisiljena na seksualni odnos. Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je usvojen 2016, i predstavlja usklađivanje nacionalnog zakondavstva sa Istanbulskom konvencijom, predvidjeno je da policija ima pravo da izrekne hitne mere kojima se nasilnik po dolasku policije udaljva od žrtve i smešta u pritvor, medjutim većina Romkinju živi sa partnerovom porodicom u kući, tako da udaljavanje nasilnika za nju nije rešenje, jer ona biva viktimizirana iznova od strane njegove porodice. Takodje zakon predvidja smeštanje žrtava nasilja u sigurnu kuću medjutim prema našem iskustu u Romkinje često budu uskraćene za ovaj vid zaštite zbog toga što imaju puno dece Romkinja i kad se usudi da prijavi nasilje obično mora da odustane od svih pravnih mera i biva prinudjena da se vrati nasilniku, u ovakvim situacijama nasilje eskalira.

Istraživanje pokazuje i da je 68% ispitanih Romkinja stupilo je u zajednicu pre navršene osamnaeste godine a čak 29,7% njih je imalo između 13 i 15 godina kad je stupilo u zajednicu. Devojčice koje prerano udju u ovu vrstu zajednice napuštaju sistem obrazovanja pre završetka osnovne škole, a posledice toga su da one postaju potpuno ekonomski, ali i psihološki zavisne od partnera i njegove porodice, izložene različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja. Istraživanje je pokazalo postojanje pozitivne korelacije izmedju ranog stupanja u maloletničke zajednice i izloženosti rodno zasnovanom nasilju.

Romkinje spadaju u najugroženije grupe u našem društvu, one su višestruko diskriminisane što od strane većinske zajdenice i institucija , što od strane rigidne partijarhalne strukture u romskoj zajednici. Uslovi u kojima većina romkinja živi su jako nepovoljni, siromaštvo, nedostatak obrazovanja, loši uslovi stanovanja,nemogućnost zaposlenja, koji dovode do povećanog rizika od rodnozasnovanog nasilja.
Romski centar za žene i decu Daje smatra da je neophodno da svi državni organi rade na sprečavanju nasilja nad ženama Romkinjama tokom cele godine.

U okviru 16 dana aktivizma Romski centar za žene i decu Daje će održati konferenciju za medije 10.decembra gde će predstaviti istraživanje „Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške“, takodje posetićemo i romsko naselje u Mladenovcu u Karađorđevoj ulici u Mladenovcu gde ćemo razgovarati sa ženama i devojkama iz ovog naselja. Aktivistkinje Daje će se sastati sa Romkinjama iz Mladenovca sa kojima će razgovarati o ženskim ljudskim pravima i izazovima i barijerama sa kojima se suočavaju u njihovom ostvarivanju. Tokom posete Mladenovcu aktivistkinje Daje će u okviru šetnje kroz naselje podeliti ženama informativne liflete o RBN i uslugama centra za žene koje su u riziku ili imaju iskustvo RBN.

Pored ovih aktivnost tokom 16 dana aktivizma Romski centar za žene i decu Daje nastojaće da informiše javnost i Romkinje o merama zaštite i podrške koje su im dostupne a neophodne za izlazak iz nasilja.

Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama proglasen je na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba (Feminist Encuentro) održanom u Bogoti 1981. godine. Na sastanku su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koji žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Dan 25. novembar je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. godine. Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

ROMSKI CENTAR ZA ŽENE I DECU DAJE POTPISAO MEMORANDUME O SARADNJI SA OSNOVNIM ŠKOLAMA Organizacija Romski centar za žene i decu Daje potpisala je...

Učenici OŠ „Branko Pešić“ iz Zemuna učestvuju na predstavi „Tajanstveni Deda Mraz“

Udruženju Romski centar za žene i decu Daje obratila se ETM produkcija koju predvode Nenad Okanović i Bojan Ivković. Povod je bio divan. Naime,...

Sastanak sa članicama mreže URPN iz Beograda

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", u prostorijama udruženja smo se sastale sa članicama mreže Ujedinjene Romkinje protiv...