HomeVestiDanas je medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je medjunardoni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim danom počinje i globallna kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma,svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Prema istraživanju koje je sproveo Romski centar za žene i decu Daje čak 90 odsto Romkinja je doživelo neku vrstu rodno zasnovanog nasilja. Svaka četvrta Romkinja najmanje jednom u toku života bila je prisiljena na seksualni odnos. Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je usvojen 2016, i predstavlja usklađivanje nacionalnog zakondavstva sa Istanbulskom konvencijom, predvidjeno je da policija ima pravo da izrekne hitne mere kojima se nasilnik po dolasku policije udaljva od žrtve i smešta u pritvor, medjutim većina Romkinju živi sa partnerovom porodicom u kući, tako da udaljavanje nasilnika za nju nije rešenje, jer ona biva viktimizirana iznova od strane njegove porodice. Takodje zakon predvidja smeštanje žrtava nasilja u sigurnu kuću medjutim prema našem iskustu u Romkinje često budu uskraćene za ovaj vid zaštite zbog toga što imaju puno dece Romkinja i kad se usudi da prijavi nasilje obično mora da odustane od svih pravnih mera i biva prinudjena da se vrati nasilniku, u ovakvim situacijama nasilje eskalira.

Istraživanje pokazuje i da je 68% ispitanih Romkinja stupilo je u zajednicu pre navršene osamnaeste godine a čak 29,7% njih je imalo između 13 i 15 godina kad je stupilo u zajednicu. Devojčice koje prerano udju u ovu vrstu zajednice napuštaju sistem obrazovanja pre završetka osnovne škole, a posledice toga su da one postaju potpuno ekonomski, ali i psihološki zavisne od partnera i njegove porodice, izložene različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja. Istraživanje je pokazalo postojanje pozitivne korelacije izmedju ranog stupanja u maloletničke zajednice i izloženosti rodno zasnovanom nasilju.

Romkinje spadaju u najugroženije grupe u našem društvu, one su višestruko diskriminisane što od strane većinske zajdenice i institucija , što od strane rigidne partijarhalne strukture u romskoj zajednici. Uslovi u kojima većina romkinja živi su jako nepovoljni, siromaštvo, nedostatak obrazovanja, loši uslovi stanovanja,nemogućnost zaposlenja, koji dovode do povećanog rizika od rodnozasnovanog nasilja.
Romski centar za žene i decu Daje smatra da je neophodno da svi državni organi rade na sprečavanju nasilja nad ženama Romkinjama tokom cele godine.

U okviru 16 dana aktivizma Romski centar za žene i decu Daje će održati konferenciju za medije 10.decembra gde će predstaviti istraživanje „Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške“, takodje posetićemo i romsko naselje u Mladenovcu u Karađorđevoj ulici u Mladenovcu gde ćemo razgovarati sa ženama i devojkama iz ovog naselja. Aktivistkinje Daje će se sastati sa Romkinjama iz Mladenovca sa kojima će razgovarati o ženskim ljudskim pravima i izazovima i barijerama sa kojima se suočavaju u njihovom ostvarivanju. Tokom posete Mladenovcu aktivistkinje Daje će u okviru šetnje kroz naselje podeliti ženama informativne liflete o RBN i uslugama centra za žene koje su u riziku ili imaju iskustvo RBN.

Pored ovih aktivnost tokom 16 dana aktivizma Romski centar za žene i decu Daje nastojaće da informiše javnost i Romkinje o merama zaštite i podrške koje su im dostupne a neophodne za izlazak iz nasilja.

Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama proglasen je na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba (Feminist Encuentro) održanom u Bogoti 1981. godine. Na sastanku su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koji žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Dan 25. novembar je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. godine. Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...