HomeVestiDanas Medjunarodni dan deteta

Danas Medjunarodni dan deteta

Danas se obeležava Svetski dan deteta, dan kada su se zemlje UN obavezale da će štiti i unapredjivati prava svakog deteta.

Ovaj međunarodni događaj je 1954. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Medjutim za mnogu decu romske nacionalnosti osnovna zagarantovana prava i dalje nisu dostupna. Veliki broj romske dece živi u velikom siromoštvu, izopštena iz društvenih tokova bez jednakih uslova i šansi koja imaju druga deca. U Srbiji ima oko 600 romskih naselja od čeka najveći broj čine naselja sa jako lošim i nepovoljnim uslovima za život.

Romi i Romkinje koji žive u podstandardnim naseljima izloženi su većem stepenu diskriminacije i izolacije iz društvenih tokova, a prema iskustvu sa terena, nepovoljni socijalni, bezbednosni i higijenski uslovi u naseljima najviše pogađaju žene i devojčice.

Prema istraživanju koje je sproveo Romski centar za žene i decu Daje više od 60 odsto Romkinja u Srbiji je stupilo u brak pre navršene 18 godine, a čak njih 30 odsto na uzrastu od 13 i 15 godina.

Više od polovine romskih žena postaju majke pre navršene osamnaeste godine, dok jedna trećina prvo dete rodi između 14 i 16 godna.

Posledice prsilnih i maloletničkih zajednica po devojčice i žene su brojne i uključuju napuštanje škole, niži nivo obrazovanja, zdravstvene rizike povezane sa ranom seksualnom aktivnošću i maloletničkim trudnoćama, siromaštvo.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...