HomeVestiRomi registrovani kao nosači prtljaga onemogućeni da rade na...

Romi registrovani kao nosači prtljaga onemogućeni da rade na Beogradskoj autobuskoj stanici

Romi koji su registrovani kao nosači prtljaga onemogućeni su od strane obezbeđenja BAS i policije da pristupe izmeštenim dolaznim peronima autobuske stanice saopštila je Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11.
Kako navode nosači prtljaga koji godinama rade na BAS registrovani su kao preduzetnici u Agenciji za privredne registre, dok pristup peronima plaćaju mesečnom kartom u iznosu od 1500,00 dinara. Međutim, od premeštanja dolaznih perona, njima je onemogućeno da kupe ove karte, a obezbeđenje im ne dozvoljava pristup dolaznim peronima uz obrazloženja da „Cigani ne mogu više da rade“.

Inicijativa A 11 se obratila direktoru BAS gospodinu Mučibabiću sa molbom da posreduje u rešavanju ovog problema, posebno imajući u vidu činjenicu da se potencijalno radi o slučaju rasne diskriminacije.
Kako ni posle deset dana direktor BAS nije odgovorio na mejlove niti na brojne telefonske pozive, prinuđeni smo da obavestimo javnost o postupanju ove kompanije navodi A11.

Aktivisti i aktivistkinje Inicijative A 11 prisustvovali su u petak 12. jula 2019. godine incidentu kada su policijski službenici B. i J. oterali jednog nosača sa obrazloženjem da mu je „neovlašćen pristup stanici“. Na pitanja aktivista i aktivistkinja Inicijative A 11 o razlozima za njihovo udaljavanje, dobijen je odgovor da se radi o sprovođenju naređenja, te da je prava adresa za rešavanje problema direktor BAS. Sledećeg dana, 13. jula 2019. godine, policijska službenica T. oduzela je kolica za prenos prtljaga jednom nosaču, izdavši mu potvrdu o oduzetim predmetima.

Nedopustiva je rasna diskriminacija Roma koji se na BAS bave prenosom prtljaga. Svakodnevni pritisci policijskih službenika i obezbeđenja BAS vode kriminalizaciji njihovog rada i siromaštva u kom žive i dodatno ih marginalizuju.
Zbog toga zahtevamo da Policijska uprava za Grad Beograd obavesti javnost o razlozima zbog kojih asisitira BAS u sprečavanju pristupa radnom mestu nosačima prtljaga i da bez odlaganja prestane sa ovom praksom. Od Beogradske autobuske stanice zahtevamo da uputi javno izvinjenje nosačima i da im hitno omogući nesmetan rad na dolaznim peronima.

Inicijativa A 11 nastaviće da prati postupanje Beogradske autobuske stanice i policije i da zastupa interese nosača prtljaga navedeno je u saopštenju inicijative.

Poseta dragih žena iz Rekonstrukcija Ženski Fond.

Dana 18.09.2023.godine žene iz Rekonstrukcija Ženski Fond su nas posetile i upoznale se sa našim novim prostorom, kao i trenutnim aktivnostima i planovima za...

Team building Roma Daje 2023.godine

Zahvaljujući Fondu za brigu Trag fondacije, organizacija Romski centar za žene i decu Daje organizovala je četvorodnevni tim building sastanak za zaposlene, saradnice i...

Infosesija OKZ Romanipen I PU “Djurdjevdan” u Kragujevcu

OKZ Romanipen iz Kragujevca u saradnji sa PU “Djurdjevdan” iz Kragujevca je organizovao info sesiju kako bi roditelji bili adekvatno upoznati o načinima upisa...